Artykuły

Magnetostymulacja a jakość życia u osób chorych na SM

W rehabilitacji chorych na SM stosowane są zabiegi fizykalne, wśród których szczególnie znaczenie mają zabiegi magnetostymulacji i magnetoterapii. Magnetostymulacja, oparta na zastosowaniu impulsowych pól magnetycznych, stanowi bezinwazyjną metodę, która może przynieść ulgę pacjentom z SM. W tym artykule przedstawimy informacje na temat działania magnetostymulacji na organizm, jej wpływu na objawy SM oraz przykładowe badania. Naszym celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, które pomogą pacjentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących terapii polem magnetycznym w kontekście stwardnienia rozsianego.

 

Magnetostymulacja a jakość życia u osób chorych na SM

Pole magnetyczne w diagnozie, leczeniu i rehabilitacji 

W organizmie człowieka wiele kluczowych procesów życiowych zachodzi dzięki działaniu sił elektromagnetycznych. W medycynie, jednym z wykorzystywanych podejść terapeutycznych są zabiegi, które opierają się na zastosowaniu pól magnetycznych. Magnetoterapia, magnetostymulacja oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna to przykłady terapii, które wykorzystują to zjawisko w rehabilitacji i leczeniu. W przypadku pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM), pole magnetyczne odgrywa również ważną rolę w diagnostyce, ocenie progresji choroby, jak i w ocenie efektów leczenia i rehabilitacji.

W diagnostyce pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM), wykorzystaniem sił elektromagnetycznych jest obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI), które jest niezwykle cennym narzędziem w ocenie struktur mózgu i rdzenia kręgowego. MRI (rezonans magnetyczny) pozwala na wizualizację zmian demielinizacyjnych oraz uszkodzeń w mózgu i rdzeniu kręgowym. Zjawisko rezonansu magnetycznego wykorzystuje właściwości magnetyczne jąder atomowych w tkankach ciała, głównie wodoru, które pod wpływem pola magnetycznego emitują charakterystyczne sygnały. Te sygnały są następnie analizowane komputerowo, co pozwala na stworzenie obrazów anatomicznych i funkcjonalnych tkanek. Dzięki technice MRI, lekarze mogą obserwować zmiany w mielinie (osłonka otaczająca nerwy), które są charakterystyczne dla SM. To pozwala na szybszą i bardziej precyzyjną diagnozę, umożliwiając lekarzom lepsze zrozumienie stanu pacjenta i podejmowanie odpowiednich decyzji terapeutycznych.

“Magnetostystymulacja w sposób znamienny wpływa na polepszenie jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane.” [1]

W procesie rehabilitacji pacjentów, fizykoterapia odgrywa kluczową rolę, koncentrując się na kompleksowym podejściu. Głównym celem fizykoterapii jest utrzymanie jak najdłużej możliwej sprawności chorego oraz zapobieżenie niepożądanym konsekwencjom, takim jak przykurcze mięśni, deformacje kończyn i tułowia, problemy z krążeniem i trofiką tkanek, spadek siły mięśniowej, a także zaburzenia równowagi i koordynacji. Dzięki różnorodnym terapiom, takim jak magnetostymulacja, fizykoterapia pomaga poprawić jakość życia pacjentów, umożliwiając im zachowanie jak największej samodzielności i funkcjonalności w codziennym życiu.[2]

Rehabilitacja z wykorzystaniem terapii polem magnetycznym

Schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego są to choroby, w których dochodzi do stopniowej degeneracji i uszkodzenia struktur nerwowych, należą do nich m.in. stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera W przypadku schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego, dochodzi do postępującej utraty funkcji nerwowych, co prowadzi do wystąpienia różnorodnych objawów, takich jak spastyczność, zaburzenia ruchu, pogorszenie pamięci, zaburzenia czucia, problemy z koordynacją i trudności w funkcjonowaniu codziennym. Terapia polem magnetycznym, taka jak terapia Viofor, może stanowić metodę wspomagającą tradycyjne leczenie tych schorzeń, poprawiając jakość życia pacjentów i łagodząc niektóre objawy związane z degeneracją układu nerwowego.

Spastyczność jest częstym objawem w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego. Polega ona na niekontrolowanych skurczach mięśni, które są wywołane przez uszkodzenie nerwów. Choroby takie jak stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona czy stwardnienie zanikowe boczne (ALS) często prowadzą do wystąpienia spastyczności. Ten objaw może powodować sztywność, napięcie mięśni, trudności w kontrolowaniu ruchów oraz ograniczenie zakresu ruchu. W leczeniu spastyczności w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego terapia polem magnetycznym – magnetostymulacja – Viofor uzyskała wskazanie medyczne do zastosowania. Działanie terapii polem magnetycznym Viofor może przynieść ulgę, zmniejszając napięcie mięśniowe i dolegliwości bólowe oraz poprawiając siłę mięśniową.Dodatkowo, dzięki swoim właściwościom relaksacyjnym, może wspierać psychoprofilaktykę oraz poprawiać jakość snu. Wskazaniami medycznymi do zastosowania terapii polem magnetycznym Viofor są nerwice, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji uwagi oraz stres wynikający z długotrwałego napięcia psychicznego.

 

Wpływ magnetostymulacji na jakość życia osób z SM -przykłady badań naukowych

  1. Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM

„Magnetostymulacja w sposób znamienny wpływa na polepszenie jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane. Ćwiczenia i magnetostymulacja u osób z zaawansowanym stopniem niepełnosprawności wpływają korzystnie na poprawę sprawności ruchowej chorego, jak również jego kondycji psychicznej. Magnetostymulacja ułatwia wykonywania ćwiczeń w trakcie prowadzenia rehabilitacji domowej chorych na stwardnienie rozsiane.” [1]

[1]Badanie zostało przeprowadzone wśród pacjentów uczęszczających do poradni rehabilitacyjnej dla osób z diagnozą stwardnienia rozsianego. Badanie prowadzono w warunkach domowych przy udziale Towarzystwa Walki z Kalectwem. W badaniu wzięło udział łącznie 87 pacjentów z zaawansowanym etapem choroby. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy: Grupę I, która otrzymywała terapię magnetostymulacją Viofor przez 20 dni, raz dziennie, przez 12 minut, oraz Grupę II, w której zastosowano placebo, bez aplikacji pola magnetycznego. W obu grupach prowadzono również indywidualne ćwiczenia rehabilitacyjne trwające około 30 minut dziennie.

Wyniki badania wykazały, że jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, była znacząco wyższa w Grupie I, która była poddana terapii magnetostymulacyjnej. Wśród fizycznych składników jakości życia, pacjenci z Grupy I, w porównaniu do Grupy II otrzymującej placebo, odnotowali największą poprawę w codziennym funkcjonowaniu, takich jak toaleta, ubieranie się, spożywanie posiłków czy poruszanie się. Istotnie statystycznie poprawiła się siła mięśni, kontrola zwieraczy, a także zmniejszyło się napięcie mięśni, uczucie zmęczenia, zaburzenia czucia i równowagi. Dodatkowo, dzięki zastosowanym ćwiczeniom i magnetostymulacji, zaobserwowano poprawę w stanie psychicznym pacjentów oraz w funkcjonowaniu emocjonalnym.

2. Magnetostymulacja a inne metody fizjoterapeutyczne

[3]Badanie przeprowadzone w latach 2010-2014 miało na celu zbadanie skuteczności różnych metod rehabilitacyjnych u pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM). W badaniu uczestniczyło 120 pacjentów w wieku od 21 do 81 lat, którzy mieli trudności z poruszaniem się i byli przewlekle unieruchomieni na wózkach.

Badanych podzielono na cztery grupy, które poddano różnym metodom rehabilitacyjnym. Grupa 1 otrzymywała promieniowanie laserowe, grupa 2 otrzymywała zarówno promieniowanie laserowe, jak i magnetostymulację. Grupa 3 wykonywała ćwiczenia z zakresu klasycznej kinezyterapii, a grupa 4 poddawana była tylko magnetostymulacji.

Wyniki badania wykazały, że wszystkie metody rehabilitacyjne miały pozytywny wpływ na jakość życia psychicznego badanych. Jednak najlepsze rezultaty zaobserwowano w zakresie ogólnej jakości życia w grupach 2 i 4 (magnetostymulacja i laser) oraz (magnetostymulacja), stresu spowodowanego stanem zdrowia, dobrostanu emocjonalnego oraz ograniczeń wynikających z problemów emocjonalnych w grupie 4 (magnetostymulacja). Natomiast w kategorii funkcji poznawczych najlepsze wyniki uzyskano w grupie 2 (magnetostymulacja i laser).

 

Z czego wynikają pozytywne efekty działania Viofor u osób z SM?

Pole magnetyczne a komunikacja komórek nerwowych

 

Potencjał błonowy neuronów (komórek nerwowych) ma istotne znaczenie dla przekazywania informacji w układzie nerwowym. Komórki nerwowe mają specjalne kanały, które kontrolują przepływ jonów. Jak terapia impulsowym polem magnetycznym wpływa na komunikację między neuronami?

W trakcje zabiegu odpowiednio dobranymi impulsami pola magnetycznego neuron jest pobudzony, co powoduje zmianę w potencjale błony komórkowej. Prowadzi to do wyzwolenia impulsów nerwowych, umożliwiając przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Pozytywne efekty w leczeniu polami magnetycznymi są również wynikiem m.in. efektu bioelektrycznego, powodującego normalizację potencjału błon komórkowych.

Podczas zabiegu magnetostymulacji wytwarzane są siły elektromagnetyczne, które wpływają na ładunki elektryczne wewnątrz komórek. Prowadzi to nie tylko do zmian w potencjale błon komórkowych, ale także do poprawy ich przepuszczalności. Ma to istotny wpływ na podstawowe funkcje komórki zarówno zdrowej, jak i chorej oraz na lepsze przekazywania informacji w układzie nerwowym.

Terapia polem magnetycznym - magnetostymulacja - działanie relaksacyjne

Pole magnetyczne a działanie relaksacyjne

 

Badania wykazały, że impulsowe pole magnetyczne pozytywnie wpływa na wartości amplitud rytmów fal alfa i theta, które są charakterystyczne dla fizjologicznego stanu relaksacji. Te wartości są wyrażane poprzez wskaźnik demobilizacji układu autonomicznego. Demobilizacja układu autonomicznego to proces, w którym aktywność tego systemu zostaje zmniejszona lub zahamowana, co prowadzi do stanu spoczynku i relaksu organizmu. Może to występować w sytuacjach snu, podczas medytacji, praktykowania jogi, oraz w innych momentach, które sprzyjają odprężeniu i redukcji stresu. Impulsowe pole magnetyczne może wspierać ten proces, co jest ważnym odkryciem w kontekście zrozumienia wpływu tej terapii na zdrowie i dobre samopoczucie.

W przypadku osób cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM), wskaźnik demobilizacji układu autonomicznego odgrywa istotną rolę z uwagi na specyficzne wyzwania zdrowotne, jakie towarzyszą tej chorobie. SM jest chorobą neurodegeneracyjną, która wpływa na układ nerwowy i może objawiać się różnorodnymi dolegliwościami, takimi jak zmęczenie, zaburzenia snu, nadwrażliwość na stres oraz trudności z relaksem i odprężeniem się.

Publikacje

Najczęściej zadawane pytania

Czytaj FAQ
Viofor System to rodzina innowacyjnych wyrobów medycznych do fizykoterapii. Wyroby mają zastosowanie w leczeniu, rehabilitacji i odnowie biologicznej. Wykorzystywane formy energii to impulsowe pole magnetyczne oraz światło LED.
Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
  • Schorzeniach narządu ruchu
  • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
  • Schorzeniach neurologicznych
  • Leczeniu długotrwałego bólu
  • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
  • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
  • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Produkt został dodany do Twojego Koszyka

Obrazek produktu