Artykuły

Wpływ pola magnetycznego i światła LED na funkcjonowanie komórki

Terapia światłem LED i polem magnetycznym to dwie różne metody fizykalne, które mają wpływ na funkcjonowanie komórek organizmu. Chociaż obie te terapie oddziałują na poziomie komórkowym, to jednak ich działanie może być nieco inne. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej wpływowi światła LED i pola magnetycznego na komórki organizmu i dowiemy się, kiedy stosować terapie polem magnetycznym i/lub światłem LED.

Wpływ pola magnetycznego i światła LED na funkcjonowanie komórki

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się nowoczesnym terapiom, które pozwalają na stymulację procesów regeneracyjnych i leczenie różnego rodzaju dolegliwości. Jednymi z metod są terapie światłem LED i polem magnetycznym, które oddziałują na komórki i tkanki w organizmie. Dzięki zaawansowanej technologii i badaniom naukowym, wiadomo już wiele na temat mechanizmów działania tych terapii oraz ich zastosowań w medycynie i rehabilitacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej wpływowi światła LED i pola magnetycznego na komórki oraz dowiemy się, kiedy stosować terapie polem magnetycznym i/lub światłem LED.

Terapie fizykalne odgrywają ważną rolę w dzisiejszym świecie medycznym, szczególnie w zakresie regeneracji organizmu. Dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów energii, takich jak światło LED, pole magnetyczne, czy fale ultradźwiękowe, możliwe jest stymulowanie procesów regeneracyjnych w organizmie. Metody te pozwalają na przywrócenie równowagi i harmonii w funkcjonowaniu komórek, co prowadzi do poprawy zdrowia i samopoczucia pacjentów.

Zastosowanie metod fizykalnych w medycynie jest możliwe dzięki postępowi w dziedzinie nauki i technologii, co pozwoliło na opracowanie urządzeń i technik, które wykorzystują różne rodzaje energii do celów terapeutycznych. Terapie polem magnetycznym (wyróżnia się dwa rodzaje: magnetostymulacja oraz magnetoterapia) i światłem LED (ledoterapia) są stosowane w różnych dziedzinach medycyny, takich jak fizjoterapia, rehabilitacja, dermatologia, stomatologia, a nawet psychiatria.

Początki magnetostymulacji i magneteoterapii sięgają lat 70. XX wieku. Wtedy to naukowcy zaczęli badać wpływ pola magnetycznego na organizm człowieka i zauważyli, że może ono mieć korzystny wpływ na wiele schorzeń. W ciągu kilku dziesięcioleci metoda ta zyskała na popularności i jest obecnie wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny, w tym w leczeniu chorób układu kostno-stawowego, chorób neurologicznych oraz regeneracji powysiłkowej.

Terapia światłem LED (nazywana ledoterapią lub fototerapią) jest młodą metodą leczenia, która w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Pomimo że technologia LED jest stosunkowo nowa, badania naukowe nad jej wpływem na organizm człowieka trwają już od ponad 40 lat. W latach 60. XX wieku NASA rozpoczęła badania nad wpływem światła LED na rozwój roślin i procesy fotosyntezy. W wyniku tych badań odkryto, że światło LED może mieć pozytywny wpływ na organizmy żywe, w tym na organizm ludzki. Od tamtej pory terapia światłem LED jest coraz częściej jest stosowana w medycynie, kosmetologii oraz fizjoterapii.

Wpływ leczniczego pola magnetycznego i światła LED na komórki organizmu – różnice w działaniu

Terapia światłem LED i polem magnetycznym to dwie różne metody fizykalne, które mają wpływ na funkcjonowanie komórek organizmu. Chociaż obie te terapie oddziałują na poziomie komórkowym, to jednak ich działanie może być nieco inne.

Główną istotą działania magntetostymulacji jest jej działanie na potencjał elektryczny błon komórkowych (potencjał błonowy to różnica między ładunkami elektrycznymi po obu stronach błony komórkowej, która mierzona jest wewnątrz komórki). Pole magnetyczne wytwarza siły elektromagnetyczne, które wpływają na ładunki elektryczne wewnątrz komórek. Te zmiany wpływają na przepływ jonów wewnątrz komórek i zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych, co z kolei wpływa na przyspieszenie regeneracji tkanek i redukcję stanów zapalnych. Modyfikacja przepuszczalności błonowej ma istotny wpływ na podstawowe funkcje komórki zarówno zdrowej, jak i chorej.

Światło LED natomiast wpływa na mitochondria, czyli elementy komórek odpowiedzialne za produkcję energii. Podczas zabiegu energia światła przemieniana jest w energię komórkową ATP, która podtrzymuje komórki przy życiu i stymuluje procesy ich naturalnej regeneracji.

Co ważne obie terapie działają też na różnych głębokościach tkanek, pole magnetyczne przenika do kilkunastu cm natomiast światło LED w zależności od jego rodzaju od kilku (promieniowanie czerwone) do kilku cm (promieniowanie podczerwone).

Obydwa te rodzaje terapii, światło LED i pole magnetyczne, mają swoje unikalne właściwości i zastosowania. W zależności od rodzaju zastosowania, urazu lub choroby, jeden z tych rodzajów terapii może być bardziej odpowiedni niż drugi. Zabiegi Ledoterapii są przede wszystkim miejscowe i wpływają na konkretny obszar ciała. Z kolei magnetostymulacja jest zarówno metodą ogólnoustrojową, ale także dzięki specjalnym aplikatorom punktowym i pierścieniowym może mieć charakter miejscowy.

Synergiczne zastosowanie światła LED i pola magnetycznego – magnetoledoterapia – to innowacyjne podejście do terapii, które wykorzystuje korzyści obu tych metod, aby zwiększyć ich skuteczność w leczeniu różnych dolegliwości zdrowotnych. Działanie światła LED i pola magnetycznego na komórki organizmu jest różne, ale ich synergia może zapewnić lepsze wyniki w procesie regeneracji komórek i tkanek. Połączenie tych dwóch terapii pozwala na skuteczniejsze i szybsze uzyskanie efektów terapeutycznych w leczeniu niektórych dolegliwości.

Wskazania medyczne do zastosowania

Jakie są główne wskazania do magnetostymulacji?

Magnetostymulacja wspiera leczenie i rehabilitację zarówno chorób ogólnoustrojowych jak i miejscowych urazów oraz kontuzji. Do głównych wskazań zalicza się: choroby narządu ruchu (np. osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego kończyn i kręgosłupa, reumatyzm) stany po uszkodzeniach tkanek miękkich (np. oparzenia, odleżyny) czy schorzenia neurologiczne w których występuje spastyczność. Unikatową cechą terapii polem magnetycznym Viofor jest jej działanie wspierające układ odpornościowy i wskazania do zastosowania w infekcjach dróg oddechowych, działanie relaksacyjne w nerwicach, problemach z koncentracją czy zaburzeniach uwagi oraz wskazanie do zastosowania w restytucji powysiłkowej. Magnetostymulacja Viofor jest również stosowana w stomatologii w leczeniu zmian okołowierzchołkowych i wielu powikłań.

Jakie są główne wskazania do magnetoledoterapii i ledoterapii?

Główne efekty lecznicze ledoterapii, to działanie regeneracyjne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Jest to metoda w szczególności wykorzystywana w leczeniu chorób skóry oraz jako metoda przeciwstarzeniowa (anty-aging). Dzięki połączeniu obu bodźców fizykalnych (pola magnetycznego i światła LED) w jednej terapii uzyskujemy więcej korzyści terapeutycznych oraz większe spektrum wskazań do zastosowania. Do głównych wskazań magnetoledoterapii zalicza się: stany zapalne skóry i tkanek miękkich, przewlekłe i podostre zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe, przeciążenia i urazy, neuralgie oraz reumatyzm pozastawowy.  Magnetoledoetrapia (ze względu na brak efektu termicznego) jest w szczególności polecana w leczeniu trudno gojących się ran i oparzeń oraz w angiopatii cukrzycowej i miażdżycowej.

Decyzja o wyborze magnetoledoterapii czy magnetostymulacji powinna być oparta na indywidualnych potrzebach i problemach zdrowotnych. W przypadku wątpliwości co do wyboru metody, należy skonsultować się z lekarzem lub terapeutą.

Viofor to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją używania.

Przeciwskazaniami do zastosowania terapii polem magnetycznym Viofor są: ciąża, czynna choroba nowotworowa, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego, stany po przeszczepach narządów, elektroniczne implanty.

Producentem wyrobów jest firma Med & Life sp. z o. o. z siedzibą w Komorowie.

Publikacje

Najczęściej zadawane pytania

Czytaj FAQ
Viofor System to rodzina innowacyjnych wyrobów medycznych do fizykoterapii. Wyroby mają zastosowanie w leczeniu, rehabilitacji i odnowie biologicznej. Wykorzystywane formy energii to impulsowe pole magnetyczne oraz światło LED.
Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
  • Schorzeniach narządu ruchu
  • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
  • Schorzeniach neurologicznych
  • Leczeniu długotrwałego bólu
  • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
  • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
  • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Produkt został dodany do Twojego Koszyka

Obrazek produktu