Technologia impulsowego pola magnetycznego - magnetostymulacja

Z kliniki do Twojego domu

Viofor to urządzenie medyczne do terapii impulsowym polem magnetycznym. Opatentowana technologia stanowi skuteczne wsparcie leczenie wielu chorób przewlekłych wymagających regularnej i długotrwałej terapii. Terapia Viofor ma wskazania medyczne do zastosowania w ponad 30 schorzeniach.

Technologia Viofor została doceniona ponad 30 nagrodami i wyróżnieniami m.in. tytułem Polskiego Produktu Przyszłości w latach, 2000, 2002 i 2019, godłem Teraz Polska, Liderem Ochrony Zdrowia w kategorii innowacje, Złotym medalem na Światowym Salonie Wynalazczości „Concours Lepine”.

Jak działa terapia polem magnetycznym Viofor?

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie komórek organizmu!

Opatentowana technologia Viofor wpływa na organizm, działając na potencjał błony komórkowej. Potencjał błonowy to różnica w napięciu elektrycznym między wnętrzem komórki a jej otoczeniem. Ten potencjał ma duże znaczenie dla procesów metabolicznych wewnątrz komórek.

Terapeutyczne pole magnetyczne Viofor przywraca prawidłowy stan elektryczny błony komórkowej, co sprzyja bardziej efektywnej komunikacji międzykomórkowej i poprawie metabolizmu komórek m.in. transportu jonów wapnia oraz sodu przez błonę komórkową. Wszystko to odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu, umożliwiając komórkom prawidłowe funkcjonowanie. To dlatego dzięki zabiegom Viofor rany szybciej się goją, następuje regeneracja uszkodzonych nerwów, kości odzyskują swoją masę, czy dochodzi do zmniejszenia spastyczności!

W trakcie zabiegów Viofor dochodzi również do poprawy krążenia. Dzięki zwiększonemu przepływowi tlenu i substancji odżywczych, komórki są lepiej odżywione i dotlenione, co skuteczniej wspomaga ich zdolność do zwalczania stanów zapalnych oraz bólu.

 

 

Biologiczne wsparcie
organizmu
odbywa
się poprzez:

 • Normalizację potencjału błon komórkowych
 • Odbudowę utraconych zasobów ATP w komórkach
 • Pobudzenie procesu dojrzewania limfocytów T
 • Wzrost wydzielania beta-endorfin, odpowiadających za podwyższenie progu czucia bólu
}

Główne efekty

 • Regeneracyjny
 • Przeciwbólowy
 • Przeciwzapalny
 • Antyspastyczny
 • Rozszerzający naczynia
  krwionośne (wazodilatcyjny)

 

Główne zastosowania

 • Schorzenia narządu ruchu
 • Urazy i kontuzje
 • Schorzenia neurologiczne
 • Długotrwały ból
 • Regeneracja sportowa i odnowa biologiczna
"Efekt bioenergetyczny terapii impulsowym polem magnetycznym jest czynnikiem, który stymuluje odżywianie i wzrost komórek oraz reguluje procesy międzykomórkowe prowadzące do regeneracji organizmu"

Dudek J. Głąb G. Magnetostymulacja Viofor JPS w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży. Rehabilitacja w praktyce 2015, 6, 37-40.

Codzienne wsparcie zdrowia

Znajdź swoje zastosowanie

Efekty zdrowotne, wysoka skuteczność i bezpieczeństwo terapii Viofor zostały udowodnione w badaniach medycznych prowadzonych na przestrzeni 20 lat, w sumie badaniami objęto ponad 10 000 pacjentów.
Wybierz swoje zastosowanie i sprawdź jak Viofor może wspierać Twoje zdrowia!

CO WYRÓŻNIA TERAPIE POLEM MAGNETYCZNYM VIOFOR

Skuteczność działania

Skuteczność terapeutyczna zastosowanej technologii w Viofor została wielokrotnie potwierdzona w wieloletnich badaniach i obserwacjach klinicznych.

360

Publikacji
medycznych

20

Ponad 20 lat obserwacji
i badań medycznych

41

Prac
doktorskich

Publikacje naukowe i badania kliniczne o zastosowaniu Viofor

Ponad 360 publikacji naukowych

“Do efektów klinicznych zastosowania wolnozmiennego pola magnetycznego generowanego przez Viofor JPS należą m.in.: działanie przeciwbólowe, regulacja procesów oksydoredukcji tkankowej, przyśpieszenie procesu gojenia się ran i złamań kości, ma działanie przeciwstresowe i uspokajające.”
Dąbrowski M.;Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS.
“Zabiegi magnetostymulacji Viofor w znaczący sposób przyczyniają się do zmniejszenia pobudliwości nerwów i mięśni u pacjentów ze zwiększonym napięciem mięśniowym, wykazując wysoką skuteczność terapeutyczną już po pierwszych zabiegach.”
Krukowska J., Łukasiak A., Krukowska J., Czernicki J.; Impact of magnetostimulation on nerve and muscle electrical excitability in patients with increased muscle tone. Polish Annals of Medicine
„Zabiegi były częścią kompleksowego planu rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Viofor JPS. Plan zabiegów potwierdził skuteczność terapii polem magnetycznym u pacjentów z poudarową niewydolnością poznawczą.”

Pułyk A., Żurawlew W., Timczenko N.; Wykorzystanie magnetostymulacji w rehabilitacji medycznej u pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym. Acta Balneologica 2013, tom LV, nr 1 (131), 31-35.
“Immunotropowy wpływ magnetostymulacji Viofor przy braku niepożądanych wpływów ubocznych, jest cennym narzędziem w terapii szerokiego zakresu chorób wynikających z niedoboru odporności.”

Dąbrowski M.; Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS. Pediatria Med Rodz. 2005, 1 (1): 78-83.;
“Terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości dopełnia leczenie innymi metodami, a także stanowi podstawę profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz rehabilitacji w wielu dziedzinach medycyny klinicznej.”
Sieroń A., Pasek J., Mucha R.; Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Baln. Pol. 2007, 69(1), 1-7.
“Efektem jest zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych oraz pojawienie coraz dłuższych okresów bezbólowych. To wskazuje na korzystne efekty magnetostymulacji w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego.”
Bryl A., Paluszak J. Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 15-16.
“Magnetoterapia i magentostymulacja zmiennymi polami magnetycznymi są skutecznymi metodami leczenia przewlekłych bólów brzucha spowodowanych mnogimi zrostami otrzewnowymi po zabiegach chirurgicznych, szczególnie ze względu na wysoką skuteczność terapeutyczną, dobrą tolerancję, brak skutków ubocznych i łatwość stosowania.”
Sieroń A., Pasek J., Cieślar G.: Variable magnetic fields in the conservative analgesic treatment of peritoneal adhesions. Przegląd elektrotechniczny, 20-21, 12b, 87, 149-151.
„U dzieci hospitalizowanych z powodu infekcji górnych dróg oddechowych
po wprowadzeniu procedury magnetostymulacji Viofor wymagane stosowanie antybiotyków i/lub sterydów z poziomu 70% przed leczeniem zmniejszyło się do poziomu 30% po zastosowaniu zabiegów Viofor”.
Dąbrowski M., Stankiewicz W. Witkowski W., Jung A., Kalicki B., Żuber J.: Clinical and Immunological Effects of Magnetostimulation In Children with Recurrent Infections of Respiratory Tracts. Przegląd Elektrotechniczny 2008, 12, 155-156. IF 0, 242.
„Zabiegi były częścią kompleksowego planu rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Viofor JPS. Plan zabiegów potwierdził skuteczność terapii polem magnetycznym
u pacjentów z poudarową niewydolnością poznawczą.”
Pułyk A., Żurawlew W., Timczenko N.: Wykorzystanie magnetostymulacji w rehabilitacji medycznej u pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym. Acta Balneologica 2013, tom LV, nr 1 (131), 31-35.
“Zabiegi magnetostymulacji Viofor w znaczący sposób przyczyniają się do zmniejszenia pobudliwości nerwów i mięśni u pacjentów ze zwiększonym napięciem mięśniowym, wykazując wysoką skuteczność terapeutyczną już po pierwszych zabiegach.”
Krukowska J., Łukasiak A., Krukowska J., Czernicki J.: Impact of magnetostimulation on nerve and muscle electrical excitability in patients with increased muscle tone. Polish Annals of Medicine 19 (1012); 15-20.
“Wyniki długotrwałej ekspozycji na pole magnetyczne w postaci ustąpienia bólu, oczyszczenia owrzodzenia i stymulacji procesu gojenia wskazują, że ze względu
na wysoką skuteczność terapeutyczną, brak działań ubocznych, możliwość stosowania łącznie z rutynową farmakoterapią i opatrunkiem okluzyjnym magnetostymulacja
jest efektywną formą terapii."
Pasek J., Sieroń A., Cieślar G.: Treatment of trophic leg ulcers with application of variable magnetic fields. XXII Symposium Electromagnetic Phenomena In Non linear Circutis, 26-29 June, 2012, Pula Croatia.
„Zastosowanie terapii polem magnetycznym w leczeniu mężczyzn z idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych spowodowało istotny statystycznie wzrost stężenia β-endorfin w osoczu, co skutkowało statystycznie istotnym efektem przeciwbólowym z towarzyszącym zmniejszeniem zapotrzebowania na leki przeciwbólowe.”
na leki przeciwbólowe.”
Koczy B., Stołtny T., Pasek J., Lesiakowska-Pawliczek M., Czech Sz., Ostałowska A., Kasperczyk S., Białkowska M., Cieślar G.: Evaluation of β-endorphin concentration, mood, and pain intensity in men with idiopatic hip osteoarthritis treated with variable magnetic field. Medicine 2019, 98:30, 1-7.
„Oceniając uzyskane wyniki można stwierdzić pozytywny wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym generowanych przez aparat Viofor JPS na nerw językowy. Klinicznie stwierdzono przywrócenie funkcji uszkodzonych nerwów w czasie znacząco krótszym od osiąganego w dotychczasowym leczeniu (okres samoistnej regeneracji trwa co najmniej sześć miesięcy).”
Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A.: Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym – doniesienia wstępne. Nowa Stomat. 2004,1, 27, 20-23. Praca kliniczna.
„Obiektywnie wykazana poprawa czynności bioelektrycznej mózgu
po magnetostymulacji sugeruje zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych [Viofor], jako metody wspomagającej zasadniczą rehabilitację u osób z zespołem Downa w różnym wieku”.
Sadowska L., Mysłek-Prucnal M., Choińska A.M., Mazur A.: Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, 1, 8-30.
“Wyniki licznych prac potwierdzają korzystny wpływ terapii zmiennym polem magnetycznym na proces gojenia się zainfekowanych ran oraz przebieg infekcji bakteryjnych tkanek miękkich i skóry.”
Sieroń A., Cieślar G., Biniszkiewicz T.: Terapia za pomocą wolnozmiennych pól magnetycznych – nowa szansa w leczeniu cukrzycy? Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna. 2003, 3, 4, 299-306.

Viofor Family Wellness

Viofor Family przeznaczony jest do realizacji terapii impulsowym polem magnetycznym w warunkach domowych i przenośnych. Dzięki zaprogramowanym trybom Therapy i Wellness oraz możliwości wyboru stanu zdrowia użytkownika, umożliwia bezpieczne i efektywne zabiegi dla każdego.

Sprawdź zestaw

Najczęściej zadawane pytania

Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
 • Schorzeniach narządu ruchu
 • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
 • Schorzeniach neurologicznych
 • Leczeniu długotrwałego bólu
 • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
 • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
 • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Viofor System to rodzina innowacyjnych wyrobów medycznych do fizykoterapii. Wyroby mają zastosowanie w leczeniu, rehabilitacji i odnowie biologicznej. Wykorzystywane formy energii to impulsowe pole magnetyczne oraz światło LED.
Do wykonania zabiegu magnetostymulacji potrzebny jest sterownik Viofor generujący impulsowe pole magnetyczne (Classic, Delux, Family, Clinic) oraz aplikator do magnetostymulacji. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała. Okolica poddawana zabiegowi powinna znajdować się w obszarze działania pola magnetycznego tj. w środku cewki aplikatora pierścieniowego, na powierzchni maty lub pomiędzy dwoma aplikatorami płaskimi. Pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie, opatrunek, a także gips.
Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.

Wybór aplikatora wynika ze schorzenia i celu stosowania

Mata – aplikator do zabiegów na całe ciało - jest stosowana w przypadku zmian chorobowych o charakterze ogólnoustrojowym (np. u pacjentów po udarze mózgu, osteoporoza).

Poduszka oraz pierścień - o mniejszej powierzchni - są zalecane w przypadku zmian chorobowych o charakterze miejscowym, np. zmiany zwyrodnieniowe.

Aplikatory punktowe są stosowane w schorzeniach o bardzo małej powierzchni (np. nerwobóle, małe stawy, w stomatologii).

W przypadku aplikatorów do magnetostymulacji możemy stosować jednocześnie dwa złożone aplikatory płaskie – np. mata i poduszka. Celem łączenia aplikatorów jest zwiększenie efektywności zabiegów.

Dla wszystkich produktów wraz z wyposażeniem okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, zarówno na sterownik jak i aplikatory.

Sklep

Nie wiesz który system wybrać?

Jesteś zdecydowany na zakup jednego z naszych zestawów? Możesz go zakupić bezpośrednio u nas lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który przyjmie zamówienie i udzieli wszelkich istotnych informacji dotyczących płatności i dostawy.

+48 22 759 15 15

Potrzebujesz pomocy przy wyborze zestawu?
Chętnie pomożemy!

Chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali? Wypełnij formularz.

  Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie

  Dziękujemy!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
  Zapraszamy do zapoznania się naszym blogiem, na którym dzielimy się wiedzą na temat zdrowia, medycyny fizykalnej oraz działania Viofor.

  Czytaj więcej

  Produkt został dodany do Twojego Koszyka

  Obrazek produktu