Med & Life - kim jesteśmy?

Twoje zdrowie - Nasza misja

Zasługujesz na zdrowie i długie życie.
Jesteśmy, aby wspierać Ciebie i Twoich bliskich, abyście mogli korzystać z niego w pełni.
Naszym celem jest dostarczenie wyrobów medycznych, które skutecznie rozwiązują potrzeby i oczekiwania naszych klientów: użytkowników profesjonalnych stosujących terapie Viofor w praktyce zawodowej oraz osób indywidualnych, na co dzień borykających się z licznymi problemami zdrowotnymi.

Podstawy naukowe Viofor

Nauka w trosce
o Twoje zdrowie

Od ponad 20 lat wspieramy naszych użytkowników na drodze do zdrowego i długiego życia.

Jesteśmy wiodącym producentem wyrobów medycznych
do terapii impulsowym polem magnetycznym i światłem LED
w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferujemy oparte
na dowodach naukowych terapie, które pomagają poprawić efekty rehabilitacji i leczenia wielu schorzeń oraz mają zastosowanie w odnowie biologicznej. Aktualnie, rodzina Viofor liczy ponad 60 zróżnicowanych funkcjonalnie elementów do zastosowania w warunkach klinicznych, ambulatoryjnych, rehabilitacji środowiskowej lub samodzielnie w domu pacjenta.

Współpraca

Wspieramy naukę

Jako eksperci w dziedzinie medycyny fizykalnej, współpracujemy
z ośrodkami naukowymi i klinicznymi oraz placówkami uniwersyteckimi na rzecz rozwoju nauki. Tworzymy środowisko,
w którym naukowcy – inżynierowie i lekarze – współdziałają
w celu opracowania poprawiających jakość życia terapii medycznych. Wyniki badań klinicznych przeprowadzonych
z użyciem wyrobów Viofor służą do rozwoju metod i zakresu stosowania medycyny fizykalnej.

NAGRODY

Wielokrotnie nagradzana jakość
wyrobów Viofor

Innowacja i wysoka jakość naszych wyrobów zostały potwierdzone certyfikatami oraz licznymi nagrodami, a zaimplementowana w urządzeniach Viofor technologia została opatentowana. Med & Life za swoją działalność i technologie produktów zostało wyróżnione ponad 30 nagrodami m.in.:

 • Polski Produkt Przyszłości 2000 wyróżnienie w kategorii: wyrób przyszłości dla aparatu Viofor JPS System przyznany przez Agencję Techniki i Technologii
 • Tytuł „Lider Przedsiębiorczości 2000” nadany przez VII Ogólnopolskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Złoty medal targowy i nagroda specjalna Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców – Światowa Wystawa Wynalazczości Badań i Nowych Technologii „Brussels Eureka”- 2001 Bruksela
 • Złoty medal targowy i dyplom uznania – 101. Światowy Salon Wynalazczości „Concours Lepine” przy międzynarodowych targach „Foire de Paris – Paryż 2002
 • Złoty medal targowy – Międzynarodowe Targi Innowacji, Nowych Technologii i Współpracy Gospodarczej „INVEST – TECHNOLOGY” – 2002 Warszawa
 • Tytuł „Lider Innowacji” i złoty medal targowy – Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – 2002 Katowice
 • Złoty medal targowy – Międzynarodowe Targi „Pomysły – Wynalazki – Nowości” IENA – 2002 Norymberga
 • Polski Produkt Przyszłości 2002 nagroda gówna w kategorii ”Wyrób przyszłości”
 • Złoty medal – 5. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Innowacje 2003”2003 Gdańsk
 • Wyróżnienie w konkursie „Huzar Europy” 2003 pod patronatem „ Pulsu Biznesu” „ambasador polski na rynkach Unii Europejskiej”
 • Srebrny medal – Międzynarodowy Salon Wynalazków – 2004 Genewa
 • Złoty Eskulap Międzynarodowych Targów Poznańskich – Forum i Salon Profilaktyki i Lecznictwa SALUS – 2004 Poznań
 • Złoty i srebrny medal targowy – 104. Międzynarodowy Salon Wynalazczości „Concours Lepine” – 2005 Paryż
 • Złoty medal targowy 54. Światowa Wystawa Wynalazczości Badań i Nowych Technik „Brussels Eureka” – 2005 Bruksela
 • Medal targowy i dyplom Rumuńskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Międzynarodowe Targi Innowacji GENIUS-BUDAPEST’ – 2006 Budapeszt
 • Puchar i dyplom Ministra Nauki – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za działalność innowacyjną w latach 2002, 2004 i 2006 
 • Medal i dyplom targowy VIII Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego Rehmed Expo – 2008 Kielce
 • Godło Promocyjne w I edycji XVIII Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych
 • Medal i dyplom IX Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego Rehmed Expo – 2009 Kielce
 • I nagroda w kategorii Najwyższej Jakości Produktu II Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki Stomatologicznej – 2009 Świnoujście
 • Polski Produkt Przyszłości 2019 wyróżnienie za projekt „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”
 • Wyróżnienie Lider Zmian 2019 w kategorii Biznes/Zdrowie za projekt „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”.
 • Nominacja w konkursie „RegioStars” 2020 organizowanym przez Komisję Europejską w kategorii Transformacja Przemysłowa na rzecz Inteligentnej Europy
 • Nominacja PARP i potwierdzone Certyfikatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy uczestnictwo w Polskiej Wystawie Gospodarczej 2020
 • II miejsce w kategorii narzędzia stomatologiczne XXVII Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna EXPODENT – 2021 Toruń

Historia Med & Life

Najważniejsze fakty i wydarzenia

1999

Technologia Viofor JPS System
z jonowym rezonansem cyklotronowym

Opracowanie technologii Viofor JPS System z jonowym rezonansem cyklotronowym - innowacja w fizykoterapii i medycynie fizykalnej

2001

Rejestracja w Unii Europejskiej

Rejestracja wyrobu w Unii Europejskiej

2001

Brussels Eureka

Złoty medal Brussels Eureka - Światowa Wystawa Wynalazczości Badań i Nowych Technologii

2002

Światowy Salon Wynalazczości „Concours Lepine”

Złoty medal - Światowy Salon Wynalazczości „Concours Lepine” Międzynarodowe targi Foie de Paris

2004

UNIDO Katalog

Wprowadzenie Viofor do katalogu UNIDO

2004

Narodowy
Fundusz Zdrowia

Zabiegi Viofor refundowane przez Narodowy Funduszu Zdrowia

2006

Terapia skojarzona impulsowym polem magnetycznym i światłem LED

Opracowanie i wdrożenie technologii medycznej do terapii skojarzonej impulsowym polem magnetycznym i światłem LED

2008

Koszyk Świadczeń Gwarantowanych

Zabiegi Viofor w Koszyku Świadczeń Gwarantowanych

2013

Rozwój badań
eksperymentalnych in vitro

Rozwój badań eksperymentalnych in vitro wpływu Viofor na proces gojenia ran przewlekłych

2015

Viofor w leczeniu implantologicznym

Zastosowanie Viofor w leczeniu implantologicznym

2017

Działanie kardioprotekcyjne
systemu Viofor

Pierwsze badania eksperymentalne potwierdzające działanie kardioprotekcyjne systemu Viofor

2019

Wielofunkcyjny system wykorzystujący technologie ICT

Opracowanie technologii wielofunkcyjnego systemu do terapii wykorzystującego technologie ICT

2020

EU REGIOSTARS

Nominacja do konkursu EU REGIOSTARS

2021

Immunokorekcyjne działanie Viofor

Viofor pierwszym niefarmakologicznym wyrobem o udokumentowanym wpływie na wzmocnienie odporności – ocena kliniczna i wprowadzenie do używania

2022

Lider Ochrony Zdrowia

Wyróżnienie Lidera Ochrony Zdrowia w kategorii Innowacja za Viofor S-PRO Wielofunkcyjny System do Terapii i Rehabilitacji

1999
1999
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2008
2008
2013
2013
2015
2015
2017
2017
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022

Główne obszary terapeutyczne

Med & Life ma wiodącą pozycję wśród producentów wyrobów medycznych do terapii fizykalnych w wielu obszarach terapeutycznych.

Wynikami badań klinicznych przeprowadzonych z użyciem wyrobów Viofor wspieramy i rozwijamy metody z obszaru medycyny fizykalnej. Wskazania do zastosowania naszych wyrobów zostały potwierdzone certyfikatami dla wyrobów medycznych.

Dlaczego Viofor
Działanie przeciwbólowe jest najistotniejszą cechą terapii realizowanych przez wyroby medyczne Med & Life, a ich skuteczność jest najczęściej występującym celem badawczym oraz najszerzej udokumentowana przez literaturę. Metody fizykalne Viofor w terapii bólu mogą być skuteczną i nieinwazyjną alternatywą dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Med & Life posiada ogromne doświadczenie w zakresie pomocy osobom zmagającym się z chorobami narządu ruchu. Udokumentowane na przestrzeni 20 lat działanie regeneracyjne, przeciwbólowe, antyspastyczne, przeciwzapalne oraz poprawiające krążenie zapewnia szerokie i skuteczne zastosowanie w schorzeniach układu kostno-stawowego.
Działanie przeciwzapalne, poprawiające krążenie i wzmacniające układ odpornościowy jest podstawą efektów klinicznych w leczeniu owrzodzeń podudzi, trudno gojących się ran, w tym ran po oparzeniach termicznych. Badania in vitro wykazują wzrost stężenia cytokin przeciwzapalnych i zmniejszenie stężenia cytokin prozapalnych u pacjentów z ranami pooparzeniowymi. Po zabiegach Viofor następuje poprawa stanu klinicznego pacjentów. Może mieć zastosowanie w leczeniu powikłań cukrzycy, np. stopa cukrzycowa.
Viofor jest pierwszym, niefarmakologicznym wyrobem medycznym o udokumentowanym wpływie na wzmocnienie odporności. Działanie wzmacniające układ odpornościowy jest przełomowym osiągnięciem w dziedzinie medycyny fizykalnej oraz otwiera nowe możliwości we wsparciu leczenia osób cierpiących na niedobory odporności.
Med & Life od ponad 20 lat oferuje skuteczne terapie wspierające rehabilitację osób z chorobami układu nerwowego. Ocena skuteczności działania terapii impulsowym polem magnetycznym i światłem LED w schorzeniach układu nerwowego, w tym działanie antyspastyczne, jest wielokrotnie występującym celem badawczym. Zalecana jest szczególnie w rehabilitacji osób po udarach mózgu.

Med & Life współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w celu oceny skuteczności zabiegów impulsowym polem magnetycznym i światłem LED w problemach stomatologicznych. Obserwacje obejmują powikłania takie jak: ból, uszkodzenie nerwu, powikłania po znieczuleniu, a także stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych.

W ocenie skuteczności i opracowaniu wskazań opieramy się na wynikach badań i obserwacji przeprowadzonych w placówkach o charakterze klinicznym i rehabilitacyjnym. W ramach oceny klinicznej zebrano i przeanalizowano prace naukowe w użyciem wyrobu Viofor w latach 1999-2020.

Dlaczego Viofor

Najnowsze publikacje

Evaluation of β-endorphin concentration, mood, and pain intensity in men with idiopatic hip osteoarthritis treated with variable magnetic field.

“The use of magnetic field therapy in the treatment of man with idiopathic osteoarthritis of hip joints causes a statistically sognificant increase in the concentration of plasma β-endorphin resulting in statistically significant analgesic effect in both magnwtostimulation and magnetoledrherapy treated groups of patients.”

Evaluation of β-endorphin concentration, mood, and pain intensity in men with idiopatic hip osteoarthritis treated with variable magnetic field. Medicine 2019, 98:30, 1-7

Koczy B., Stołtny T., Pasek J., Lesiakowska-Pawliczek M., Czech Sz., Ostałowska A., Kasperczyk S., Białkowska M., Cieślar G.

Physical possibilities in the treatment of chronic abdominal pain in patients with peritoneal adhesions.

“The magnetotherapy and magnetostimulation are efficient therapeutic methods in the case of patients with long-lasting abdominal pain related to peritoneal adhesions, enabling an improvement in their life quality, regardless og gender and age.”

Physical possibilities in the treatment of chronic abdominal pain in patients with peritoneal adhesions. Familly Medicine& Primary Care Review 2019;21(2):124-129

Pasek J., Senejko M., Cieślar G.

Sklep

Nie wiesz który system wybrać?

Jesteś zdecydowany na zakup jednego z naszych zestawów? Możesz go zakupić bezpośrednio u nas lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który przyjmie zamówienie i udzieli wszelkich istotnych informacji dotyczących płatności i dostawy.

+48 22 759 15 15

Potrzebujesz pomocy przy wyborze zestawu?
Chętnie pomożemy!

Chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali? Wypełnij formularz.

  Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie

  Dziękujemy!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
  Zapraszamy do zapoznania się naszym blogiem, na którym dzielimy się wiedzą na temat zdrowia, medycyny fizykalnej oraz działania Viofor.

  Czytaj więcej

  Produkt został dodany do Twojego Koszyka

  Obrazek produktu