Magnetoledoterapia, fototerapia (ledoterapia)

Terapia światłem LED Viofor

Działanie Viofor opiera się na terapii światłem czerwonym i podczerwonym, emitowanym przez diody LED, których skuteczność i bezpieczeństwo zostało potwierdzone na drodze 20 letnich badań medycznych oraz docenione ponad 30 nagrodami. Viofor jest stosowany w leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce zarówno w szpitalach, gabinetach rehabilitacji oraz medycyny estetycznej, jak i indywidualnie w zaciszu własnego domu.

Korzyści stosowania fototerapii w technologii LED

Oddziaływanie światła LED na komórki

Główną istotą zabiegów fototerapii Viofor w technologii LED (ledoterapii) jest jej pozytywny wpływ na mitochondria. Podczas zabiegu energia światła przemieniana jest w energię komórkową ATP, która podtrzymuje komórki przy życiu i stymuluje procesy ich naturalnej regeneracji.

Światło
czerwone (630nm)

 • Pobudza mitochondria
  do produkcji ATP
 • Zwiększa syntezę kolagenu
  poprzez działanie na fibroblasty

Promieniowanie
podczerwone (855nm)

 • Zwiększa metabolizm osteoblastów

 • Stymuluje tworzenie nowych naczyń krwionośnych
 • Zwiększa napięcie nowo tworzących się włókien kolagenowych

Światłolecznictwo

Wskazania do terapii

Układ kostno-stawowy:
 • Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno-stawowego kończyn
 • Przeciążenie i urazy układu kostno-stawowego
 • Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Tkanki miękkie:
 • Reumatyzm pozastawowy m.in. fibromialgia
 • Urazy tkanek miękkich
 • Stany zapalne skóry i tkanek miękkich
 • Stany po przebytych zapaleniach skóry i tkanek miękkich
 • Łuszczyca
 • Oparzenia, odleżyny
Upośledzenie przepływu miejscowego w kończynach:
 • W angiopatii cukrzycowej
 • W angiopatii na tle miażdżycowym
 • W owrzodzeniach i zmianach troficznych podudzi
Przyspieszenie wchłaniania krwiaków.
 • Stany po udarach mózgowych
 • Schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, w których występuje spastycznoś
 • Stany zapalne skóry i tkanek miękkich
 • Stany po przebytych zapaleniach skóry i tkanek miękkich
 • Łuszczyca
 • Oparzenia
 • Odleżyny
 • Fotoregeneracja skóry - zabiegi fotoodmładzania

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED

Magnetoledoterapia

Innowacyjna terapia łącząca działanie impulsowego pola magnetycznego
ze światłem LED

Informacje ogólne

Nowoczesna forma terapii oparta na działaniu dwóch bodźców fizykalnych jednocześnie

Magnetoledoterapia Viofor to procedura medyczna łącząca działanie tradycyjnej ledoterapii i magnetostymulacji Viofor, w jednym zabiegu. Jest skuteczną formą leczenia, rehabilitacji wielu schorzeń, urazów, trudno gojących się ran i terapii bólu. Wykorzystywana jest również jako metoda w leczeniu stanów zapalnych skóry. Zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalają w sposób bezpieczny korzystać z magnetoledoterapii samodzielnie, w warunkach domowych. Zabiegi są nieinwazyjne i bezbolesne, nie wymagają karencji przed lub po zabiegu oraz nie powodują efektu termicznego.

Wyjątkowość światłoterapii Viofor polega na synergicznym oddziaływaniu energią światła (fototerapii w technologii LED) i impulsowego pola magnetycznego (magnetostymulacji) podczas jednego zabiegu. Magnetoledoterapia jest bezpieczną technologią, której istotą skuteczności jest działanie na tkanki zarówno głębokie, poprzez pole magnetyczne i promieniowanie podczerwone (do kilku cm), jak i działanie powierzchowne poprzez światło czerwone (do kilku mm).

Podczas zabiegów magnetoledoterapii dochodzi do działania synergistycznego, zwiększającego efektywność terapii.

Światło ma istotny wpływ na nasze zdrowie i jest impulsem do wielu procesów zachodzących w organizmach żywych. Energia światła przenika przez skórę i dociera w głąb komórek. Światłoterapia w technologii LED polega na wykorzystaniu leczniczego działania światła, dlatego ta dziedzina jest również nazywana światłolecznictwem. Światłoterapia Viofor generuje promieniowanie optyczne czerwone i podczerwone o mocach energetycznych zbliżonych do mocy laserów nisko i średnio energetycznych, nie wywołując efektu termicznego (nagrzewania tkanki).

 • Przeznaczona do zabiegów miejscowych, w tym zabiegów na twarz

 • Dedykowana do wsparcia leczenia i rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu i neurologii – głównie promieniowanie podczerwone

 • Skuteczna w powikłaniach i problemach stomatologicznych

 • Możliwość stosowania w warunkach domowych dzięki wygodnym aplikatorom do małych powierzchni

 • Działanie przeciwbólowe
 • Działanie regeneracyjne
 • Poprawiające krążenie obwodowe
 • Antyspastyczne
 • Trudno gojące rany, oparzenia i owrzodzenia
 • Urazy i kontuzje
 • Powikłania stomatologiczne
 • Choroby skóry
 • Przewlekły ból
 • Schorzenia układu kostno-stawowego

Przeciwskazania

 • Ciąża
 • Choroba nowotworowa
 • Gruźlica
 • Nadczynność tarczycy
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego
 • Ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego z wyłączeniem ciężkich infekcji dróg oddechowych oraz trudno gojących się ran, oparzeń i owrzodzeń podudzi
 • Stany po przeszczepach narządów z wyłączeniem przeszczepów endogennych u pacjentów z raną oparzeniową
 • Implanty elektroniczne
“Efekt synergistyczny magnetoledoterapii Viofor wynika z faktu działania na te same “punkty odbioru” w organizmie oraz sumowania działania miejscowego z działaniem ogólnym obu czynników fizycznych.”

Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Baln. Pol. 2007, 69 (1), 1-7.

Światło LED

Ledoterapia

Klasyczna fototerapia
technologią LED

Informacje ogólne

Forma światłolecznictwa z wykorzystaniem diod LED jako źródła promieniowania optycznego. Ledoterapia (fototerapia) Viofor wykorzystuje energię światła niekoherentnego i niespolaryzowanego w zakresie widzialnym i podczerwieni. Główne efekty lecznicze ledoterapii, określanej również jako fototerapia, to działanie regeneracyjne i przeciwbólowe. Ledoterapia jest w szczególności wykorzystywana w leczeniu chorób skóry. Zabiegi są nieinwazyjne i bezbolesne, nie wymagają karencji przed lub po zabiegu oraz nie powodują efektu termicznego.

Światło ma istotny wpływ na nasze zdrowie i jest impulsem do wielu procesów zachodzących w organizmach żywych. Energia światła przenika przez skórę i dociera wgłąb komórek.

Światłoterapia w technologii LED polega na wykorzystaniu leczniczego działania światła, dlatego ta dziedzina jest również nazywana światłolecznictwem. Światłoterapia Viofor generuje promieniowanie optyczne czerwone i podczerwone o mocach energetycznych zbliżonych do mocy laserów nisko i średnio energetycznych nie wywołując efektu termicznego (nagrzewania tkanki).

 • Przeznaczona do zabiegów miejscowych na duże powierzchnie ciała

 • Zabiegi na twarz

 • Polecana w stanach zapalanych skóry

 • Regeneracyjny
 • Przeciwbólowy
 • Stany zapalne skóry

Przeciwskazania

 • Ciąża
 • Choroba nowotworowa
 • Gruźlica
 • Nadczynność tarczycy
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego
 • Ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego z wyłączeniem ciężkich infekcji dróg oddechowych oraz trudno gojących się ran, oparzeń i owrzodzeń podudzi
 • Stany po przeszczepach narządów z wyłączeniem przeszczepów endogennych u pacjentów z raną oparzeniową
 • Implanty elektroniczne

Dlaczego Viofor

Co wyróżnia terapie impulsowym polem magnetycznym i światłem LED Viofor

 • Opatentowany sygnał Viofor o wielowierzchołkowym widmie częstotliwości, uruchamia w organizmie efekt jonowego rezonansu cyklotronowego, zapewniając większą efektywność terapii polem magnetycznym.

 • Synergiczne działanie – jedyna na rynku terapia umożliwiająca zastosowanie impulsowego pola magnetycznego i światła LED w jednym zabiegu.

 • Zabiegi ogólnoustrojowe na całe ciało – realizowane poprzez aplikatory płaskie na całe ciało.

 • Badania kliniczne – działanie terapii Viofor zostało udokumentowane na przestrzeni 20 lat w ponad 360 publikacjach naukowych, 39 rozprawach doktorskich i 4 pracach habilitacyjnych. Podstawą do określenia wskazań do stosowania są wyniki badań i obserwacji klinicznych, przeprowadzonych z użyciem wyrobu Viofor w placówkach o charakterze klinicznym i rehabilitacyjnym.

 • 141 kryteriów skuteczności terapeutycznej – wskazania do stosowania terapii Viofor podlegały ocenie ekspertów klinicznych z wielu dziedzin medycyny i są potwierdzone certyfikatami zgodności dla wyrobów medycznych.
 • Ponad 10 000 osób wzięło udział w badaniach z użyciem Viofor.

Publikacje medyczne

“Magnetoledoterapia wywiera istotne działanie przeciwbólowe u chorych z zespołem bólem kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego.”
Tomczak D., Raczkowska D., Tomczak W., Artoszewicz M.: Ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa. Acta Balneol, TOM LIX, nr 1 (147); 2017; 44-48
“Jednoczesne zastosowanie zmiennego pola magnetycznego o wartościach indukcji i niskoenergetycznego promieniowania optycznego przyśpiesza proces regeneracji tkanek po oparzeniach termicznych skóry i sprzyja poprawie stanu miejscowego, sprawności czynnościowej oparzonych kończyn, zapewniając korzystny efekt kosmetyczny.”
Pasek J., Cieślar G. Pasek T., Sieroń A.: Magnetoledoterapia – metoda fizykoterapeutyczna wspomagająca leczenie po przeszczepie skóry z powodu oparzenia – opis przypadku. Przegląd Flebologiczny, 2010, 18 (3), 61-64.
“The synergic effect of ledotherapy and magnetostimulation is particularly beneficial in analgesic, vasodilatative and spasmolytic treatment. It stabilizes cellular membranes of neurons and enhances plasticity processes in the brain, which is particularly important in children with central and peripheral nervous systems lesions.”
Kwiecień-Czerwieniec I., Woldańska-Okońska M.: Magnetoledtherapy in comprehensive pediatric rehabilitation. Polish Annals od Medicine 19, 2012, 163-169.

Najczęściej
zadawane pytania

Czytaj FAQ
W obu terapiach wykorzystuje się lecznicze właściwości energii promieniowania podczerwonego i światła czerwonego emitowanego przez wysokoenergetyczne diody LED. Magnetoledoterapia jest nowocześniejszą formą terapii światłem od ledoterapii, której technologia umożliwia jednoczesne zastosowanie energii światła LED oraz impulsowego pola magnetycznego. Zastosowanie obu rodzajów energii przyczynia się do lepszych efektów terapeutycznych oraz szerszego zakresu wskazań do stosowania, w porównaniu do ledoterapii.
Zabiegi magnetoledotarapii Viofor rekomendowane są do stosowania raz dziennie, a czas trwania pojedynczego zabiegu wynosi od 10 do 30 minut. W wielu sytuacjach, np. dolegliwości bólowe zalecane jest stosowanie magnetoledoterapii dwa razy dziennie.

Zabiegi magnetoledoterapii są to zabiegi miejscowe, wykonywane przy użyciu aplikatorów panelowych do dużych powierzchni ciała (np. plecy) lub aplikatorów do zabiegów na małe powierzchnie (np. w stomatologii).

Zabieg magnetoledoterapii polega na aplikacji światła i pola magnetycznego z jednego aplikatora w tym samym czasie - wygodne w użytkowaniu i nie wydłużają czasu terapii.

Zabiegi światłem LED wykonuje się na nieosłonięte części ciała. Aplikatory LED przeznaczone są do stosowania bliskiego kontaktowemu lub kontaktowego, jeżeli skóra nie jest zainfekowana i dobrze oczyszczona. Podczas zabiegu, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aplikatora była równoległa do powierzchni naświetlanej.

Czytaj FAQ

Sklep

Nie wiesz który system wybrać?

Jesteś zdecydowany na zakup jednego z naszych zestawów? Możesz go zakupić bezpośrednio u nas lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który przyjmie zamówienie i udzieli wszelkich istotnych informacji dotyczących płatności i dostawy.

+48 22 759 15 15

Potrzebujesz pomocy przy wyborze zestawu?
Chętnie pomożemy!

Chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali? Wypełnij formularz.

  Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie

  Dziękujemy!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
  Zapraszamy do zapoznania się naszym blogiem, na którym dzielimy się wiedzą na temat zdrowia, medycyny fizykalnej oraz działania Viofor.

  Czytaj więcej

  Produkt został dodany do Twojego Koszyka

  Obrazek produktu