Zastosowanie

Leczenie bólu

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED Viofor
w leczeniu bólu

Pomoc w leczeniu bólu

Uwolnij się od bólu i lecz
jego przyczynę

Terapie Viofor polem magnetycznym i światłem LED mogą być alternatywą dla często stosowanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (NLPZ). Regularne stosowanie zabiegów pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe
i ograniczyć przyjmowanie leków. Terapie Viofor dają nie tylko ulgę w bólu, ale przede wszystkim działają na jego przyczynę, dzięki czemu są doskonałą metodą w walce o poprawę jakości życia każdego z nas, a zwłaszcza osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Działanie przeciwbólowe jest jedną z najistotniejszych cech terapii Viofor. Podczas zabiegów – magnetoterapii, magnetostymulacji, magnetoledoterapii – następuje przyspieszenie procesów regeneracyjnych, reakcja przeciwzapalna oraz przeciwobrzękowa. Wpływa to na redukcję bólu oraz skutecznie wspiera leczenie jego przyczyny.

Terapia Viofor jest szczególnie polecana w leczeniu bólu przewlekłego różnego pochodzenia.

Magnetostymulacja, magnetoterapia, magnetoledoterapia
w systemie Viofor JPS to skuteczna, nieinwazyjna i bezpieczna metoda walki z bólem. Opatentowana technologia Viofor JPS System i działanie przeciwbólowe terapii zostały opisane
i zweryfikowane w ocenie klinicznej wyrobu na podstawie 31 prac klinicznych.

Działanie przeciwbólowe Viofor 31 prac klinicznych, 11 kryteriów oceny skuteczności

 • Długotrwała redukcja bólu
 • Zmniejszenie ilości przyjmowanych leków
 • Wsparcie leczenia przyczyny bólu

Terapie Viofor w leczeniu bólu o różnej etiologii

Poznaj zalety zabiegów Viofor!

Magnetostymulacja, magnetoterapia i magnetoledoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe w zmianach zwyrodnieniowych stawów oraz chorobach reumatycznych, co wpływa na poprawę sprawności, ułatwia poruszanie
się i wykonywanie codziennych czynności.

Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS w chorobie zwyrodnieniowej stawów:

 • ustąpienie dolegliwości: 23% badanych
 • znaczna poprawa: 49% badanych
 • poprawa: 25% badanych
 • brak poprawy: 2% badanych

Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.: Analiza skuteczności terapeutycznej systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 1-8.

Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, rwa kulszowa,
rwa ramienna

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Rwa kulszowa
Rwa ramienna

Zabiegi polem magnetycznym i światłem LED Viofor skutecznie redukują bóle kręgosłupa o różnym podłożu. Wyniki badań potwierdzają zmniejszenie natężenia bólu, zmniejszenie napięcia mięśni przykręgosłupowych
oraz obrzęku okołostawowego. Zabiegi Viofor są również szczególnie polecane osobom cierpiącym na rwę kulszową
i ramienną.

„Pola magnetyczne niskiej częstotliwości powodują zmniejszenie odczuwanych dolegliwości bólowych
u pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej, co wpływa
na poprawę ich jakości życia. Zastosowana terapia pozwala ograniczyć przyjmowanie leków przeciwbólowych.” 

 

Pasek J., Kwiatek P., Pasek T., Szajkowski S., Szewc A., Sieroń A.: Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej. Aktualn Neurol 2012, 12 (1), 65-68.

Leczenie nerwobólu, neuralgii
i neuropatii

Neuralgie i neuropatie

Terapia Viofor nie tylko uśmierza ból, ale również poprzez działanie regeneracyjne przyczynia się do szybszej odbudowy i prawidłowego funkcjonowania nerwu. Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego i światła LED Viofor JPS System w rehabilitacji porażeń nerwu skraca czas leczenia
i stanowi istotne uzupełnienie leczenia farmakologicznego.

Wpływ pola magnetycznego w systemie Viofor JPS
na leczenie bólu neuropatycznego:

Stosując magnetostymulację uzyskano poprawę
lub zniesienie w zakresie bólu neuropatycznego. W wielu przypadkach odnotowano zniesienie bólu i przeczulicy.

 

Bryl A., Krauss H., Paluszak J., Kowal P., Sosnowski P., Adamczak A.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu. Nowiny Lekarskie 2006,75, 4, 315-320.

Leczenie bólu w stomatologii

Magnetostymulacja i magnetoledoterapia wykazują działanie przeciwbólowe, regeneracyjne i  przeciwzapalne.
W stomatologii, w zastosowaniu miejscowym, działanie terapii Viofor ma istotny wpływ na redukcję bólu
oraz regenerację struktur kostnych i tkanek miękkich.

Zabiegi Viofor podnoszą też miejscową odporność,
co przekłada się na dobre efekty leczenia w stanach zapalnych jamy ustnej. Sprawdzą się w łagodzeniu dolegliwości bólowych, po leczeniu zachowawczym, w trakcie leczenia protetycznego, po założenia aparatu ortodontycznego lub po implantacji.

W pracach oceniających wpływ magnetostymulacji Viofor JPS na redukcję bólu pojawiającego się podczas
i po leczeniu stomatologicznym obserwowano wyraźne zmniejszenie występowania dolegliwości bólowych
po każdej kolejnej aplikacji wolnozmiennego pola magnetycznego. Zmniejszyło się nasilenie bólu, częstość jego występowania oraz ograniczeniu uległo stosowanie farmakologicznych środków przeciwbólowych

Piechowicz–Lesiakowska A., Opalko K., Lesiakowski M.,: Wpływ magnetostymulacji na redukcję bólu. TPS-Twój Przegląd Stomatologiczny, 10/2005, 24-25.

W leczeniu bólu po operacjach kostno-stawowych oraz
w bólach pourazowych

Poprzez działanie regeneracyjne, przeciwzapalne
i przeciwbólowe, zabiegi Viofor są szczególnie polecane
w leczeniu bólu pooperacyjnego oraz bólach pourazowych.

Regularne zabiegi Viofor znacznie skracają czas regeneracji
i przebudowy tkanki kostnej, zmniejszają obrzęki, uśmierzają ból, wpływają na szybsze gojenie się ran oraz przywracają funkcję uszkodzonych nerwów.

W analizie skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Viofor JPS u pacjentów w stanach po złamaniach odnotowano:

 • ustąpienie dolegliwości u 46% badanych
 • znaczną poprawę u 24% badanych
 • poprawę u 30% badanych

Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.: Analiza skuteczności terapeutycznej systemem Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 1-8.

W leczeniu bólu z powodu powikłań pooperacyjnych
w obrębie jamy brzusznej

Jednym z poważniejszych powikłań po przebytych operacjach lub zabiegach w obrębie jamy brzusznej (laparoskopia, operacje ginekologiczne, zabiegi jelitowe)
są tworzące się zrosty, które często powoduję uciążliwe, przewlekłe lub nawracające dolegliwości bólowe. Zabiegi Viofor są skuteczną formą leczenia przewlekłych bólów brzucha spowodowanych mnogimi zrostami otrzewnowymi.

W wyniku dwóch cyklów terapeutycznych zabiegów magnetostymulacji i magnetoterapii Viofor uzyskano znamienne zmniejszenie nasilenia bólu oraz poprawę jakości życia i pacjentów leczonych z powodu powikłań pooperacyjnych w obrębie jamy brzusznej.

Sieroń A., Pasek J., Cieślar G.: Variable magnetic fields in the conservative analgesic treatment of peritoneal adhesions. Przegląd elektrotechniczny, 2011, 12b, 87, 149-151.

Opinie

Lekarze i naukowcy o Viofor

}

Viofor

Pozostałe zastosowania

Terapie polem magnetycznym i światłem LED w leczeniu bólu

Jak działa terapia Viofor w leczeniu bólu

Działanie impulsowego pola magnetycznego i energii światła LED zmniejsza przewodzenie bodźców bólowych, przez co wyraźnie zaznacza się efekt przeciwbólowy. Podczas zabiegów dochodzi do aktywacji i wzrostu wydzielania opiatów z grupy β-endorfin, substancji odpowiedzialnych za podwyższenie progu czucia bólu.

Lekarze i naukowcy o Viofor

Prace kliniczne Viofor

„Zastosowanie terapii polem magnetycznym w leczeniu mężczyzn z idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych spowodowało istotny statystycznie wzrost stężenia β-endorfin w osoczu, co skutkowało statystycznie istotnym efektem przeciwbólowym z towarzyszącym zmniejszeniem zapotrzebowania na leki przeciwbólowe.”
na leki przeciwbólowe.”
Evaluation of β-endorphin concentration, mood, and pain intensity in men with idiopatic hip osteoarthritis treated with variable magnetic field. Medicine 2019, 98:30, 1-7. Koczy B., Stołtny T., Pasek J., Lesiakowska-Pawliczek M., Czech Sz., Ostałowska A., Kasperczyk S., Białkowska M., Cieślar G.
“Efektem jest zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych oraz pojawienie coraz dłuższych okresów bezbólowych. To wskazuje na korzystne efekty magnetostymulacji
w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego.”
Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 15-16. Bryl A., Paluszak J.
“Jednoczasowe zastosowanie promieniowania podczerwonego generowanego z diod LED i pola magnetycznego wzajemnie wzmacniają efekt przeciwbólowy u chorych
z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, szczególnie w zakresie intensywności bólu i jego częstotliwości. Zmniejszenie natężenia bólu u chorych
z zespołami bólowymi kręgosłupa wpływa na zwiększenie aktywności ruchowej
i zmniejszenie stosowania leków.”
Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wiad. Lek. 2010, 63, 4, 265-275. Krukowska J., Woldańska-Okońska W., Jankowska K., Kwiecień-Czerwieniec I., Czernicki J.
“Magnetoterapia i magentostymulacja zmiennymi polami magnetycznymi są skutecznymi metodami leczenia przewlekłych bólów brzucha spowodowanych mnogimi zrostami otrzewnowymi po zabiegach chirurgicznych, szczególnie ze względu na wysoką skuteczność terapeutyczną, dobrą tolerancję, brak skutków ubocznych i łatwość stosowania.”
Variable magnetic fields in the conservative analgesic treatment of peritoneal adhesions. Przegląd elektrotechniczny, 20-21, 12b, 87, 149-151. Sieroń A., Pasek J., Cieślar G.
“Magnetoledoterapia wywiera istotne działanie przeciwbólowe u chorych z zespołem bólem kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego.”
Ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa. Acta Balneol, TOM LIX, nr 1 (147); 2017; 44-48. Tomczak D., Raczkowska D., Tomczak W., Artoszewicz M.

Sklep

Nie wiesz który system wybrać?

Jesteś zdecydowany na zakup jednego z naszych zestawów? Możesz go zakupić bezpośrednio u nas lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który przyjmie zamówienie i udzieli wszelkich istotnych informacji dotyczących płatności i dostawy.

+48 22 759 15 15

Potrzebujesz pomocy przy wyborze zestawu?
Chętnie pomożemy!

Chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali? Wypełnij formularz.

  Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie

  Dziękujemy!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
  Zapraszamy do zapoznania się naszym blogiem, na którym dzielimy się wiedzą na temat zdrowia, medycyny fizykalnej oraz działania Viofor.

  Czytaj więcej

  Produkt został dodany do Twojego Koszyka

  Obrazek produktu