Zastosowania

Stomatologia

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED Viofor JPS System w stomatologii

Terapie fizykalne - magnetostymulacja, magnetoledoterapia, magnetoterapia - Viofor w stomatologii

Regeneracja struktury kostnej, leczenie powikłań po zabiegach
i stanów zapalnych

Terapia impulsowym polem magnetycznym i światłem LED Viofor – magnetostymulacja, magnetoterapia, magnetoledoterapia –
są rekomendowane jako efektywne wsparcie w leczeniu stomatologicznym. Ponad 20 lat badań obserwacji klinicznych potwierdzają skuteczność  magnetostymulacji, magnetoterapii i magnetoledoterapii Viofor jako nieinwazyjnych form terapii, które dzięki właściwościom analgetycznym, regeneracyjnym, przeciwzapalnym, antyspastycznym, wazodylatacyjnym i poprawiającym przewodnictwo neuronalne, posiadają szerokie zastosowanie w problemach oraz powikłaniach stomatologicznych.

Skuteczność działania regeneracyjnego, przeciwbólowego oraz przeciwzapalnego oraz w schorzeniach neurologicznych, została potwierdzona w pracach klinicznych przez ponad 280 lekarzy i specjalistów.

Porażenia nerwu i brak czucia

Porażenia nerwu i brak czucia

Terapia impulsowym polem magnetycznym i światłem LED  zalecana jest jako metoda wspomagająca podstawowe leczenie stomatologiczne, w leczeniu powikłań poekstrakcyjnych, w obwodowym porażeniu nerwu twarzowego, porażeniu nerwu językowego i zębodołowego, neuralgii nerwu trójdzielnego. Zabiegi Viofor przyczyniają
się do odbudowy i prawidłowego funkcjonowania uszkodzonych nerwów w powikłaniach stomatologicznych oraz ustąpienia lub złagodzenia bólu.
Terapie są wyjątkowo efektywne w aspekcie leczenia analgetycznego
i regeneracyjnego, przyspieszają powrót czucia, wpływają
na polepszenie funkcji neurologicznych oraz przewodnictwa nerwowego.

„Objawy zależą od stopnia uszkodzenia. Oceniając uzyskane wyniki można stwierdzić pozytywny wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym generowanych przez aparat Viofor JPS na nerw językowy. Klinicznie stwierdzono przywrócenie funkcji uszkodzonych nerwów w czasie znacząco krótszym od osiąganego
w dotychczasowym leczeniu (okres samoistnej regeneracji trwa co najmniej sześć miesięcy)”.

 

Zmiany okołowierzchołkowe
i regeneracja struktury kostnej

Zmiany okołowierzchołkowe i regeneracja struktury kostnej

Magnetostymulacja i magnetoledoterapia Viofor znamiennie przyspieszają proces osteogenezy, zwiększają mineralizację kości i skracają czas leczenia. Zabiegi Viofor
są rekomendowane jako metoda wspomagająca leczenie zasadnicze, w procesie gojenia tkanek okołowierzchołkowych. Impulsowe pole magnetyczne i światło LED powodują wysoce istotne statystycznie zagęszczenie struktury kostnej, zarówno w obrębie osteolizy widocznej w obrazie RTG,
jak i w obrębie kości zdrowej okolicy okołowierzchołkowej.

W badaniach klinicznych z użyciem Viofor regenerację struktury kostnej uzyskano na poziomie 90% badanych osób dorosłych. Uzyskano statystycznie istotny wzrost ubeleczkowania kości w miejscu dawnej osteolizy różnej wielkości. Zaobserwowano również zagęszczenie struktury kości zdrowej u prawie każdego badanego pacjenta. Badania oceniające skuteczność działania regeneracyjnego struktur kostnych, oparte są na pomiarze wzrostu poziomu gęstości kości, porównaniu czasu regeneracji i przebudowy tkanki kostnej.

 

Leczenie bólu w problemach stomatologicznych

 

Działanie przeciwbólowe jest jedną z najistotniejszych cech terapii Viofor. Podczas zabiegów – magnetostymulacji, magnetoterapii, magnetoledoterapii – następuje poprawa procesów regeneracyjnych w tkankach, reakcja przeciwzapalna i przeciwobrzękowa, co wpływa na redukcję bólu oraz skutecznie wspiera leczenie jego przyczyny. Silny efekt analgetyczny występuje głównie poprzez wzrost wydzielania endogennych opiatów z grupy b-endorfin, substancji odpowiedzialnych za podwyższenie progu bólowego.

W pracach oceniających wpływ magnetostymulacji Viofor JPS na redukcję bólu pojawiającego się podczas
i po leczeniu stomatologicznym, obserwowano wyraźne zmniejszenie występowania dolegliwości bólowych
po każdej kolejnej aplikacji wolnozmiennego pola magnetycznego.
Zmniejszyło się nasilenie bólu, częstość jego występowania oraz ograniczeniu uległo stosowanie farmakologicznych środków przeciwbólowych.

 

Stany zapalne jamy ustnej

Działanie przeciwzapalane wiąże się ze stymulacją tworzenia c-AMP oraz prostaglandyny E. Wpływa ona na gromadzenie c-AMP, co umożliwia zmniejszenie wydzielania mediatorów zapalenia. Zabiegi Viofor mają również działanie wspierające układ odpornościowy, co przekłada się na dobre efekty leczenia w stanach zapalnych jamy ustnej. Sprawdza
się w łagodzeniu dolegliwości bólowych, po leczeniu zachowawczym, w trakcie leczenia protetycznego,
po założenia aparatu ortodontycznego lub po implantacji.

Stwierdzono znaczące skrócenie procesu leczenia przewlekłych zapaleń. Wpływ zabiegów Viofor JPS
na system nerwowy miazgi potwierdziły badania testem elektrycznym. W efekcie uzyskano istotne podwyższenie progu pobudliwości miazgi.

Rehabilitacja po operacjach ortognatycznych

W licznych badaniach wykazany został wielokierunkowy, korzystny wpływ magnetostymulacji i magnetoledotrapii Viofor na organizm, w szczególności na ustępowanie stanu zapalnego, wystąpienie działania przeciwbólowego, przyspieszenie procesów gojenia kości i tkanek miękkich
oraz regenerację uszkodzonych struktur nerwowych. Terapie Viofor po zabiegach chirurgicznych są stosowane w leczeniu i zapobieganiu takich powikłań np. krwiaki, obrzęki, blizny,
a także w celu zmniejszenia ostrego jak i przewlekłego bólu.

“Efektywność zabiegów magnetostymulacji
i magnetoledoterapii w celu redukcji dolegliwości bólowych
i obrzęku oraz przywracania czucia w zakresie nerwu zębodołowego dolnego jest wysoka. Obserwuje się również przyśpieszenie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej pacjentów po opisanych operacjach chirurgicznych.”

 

W procedurze implantologicznej

Terapie Viofor – magnetostymulacja, magnetoledoeterapia – są rekomendowane zarówno w procesie przygotowawczym przed wszczepieniem implantu jak i po zabiegu.
W przypadku stwierdzenia deficytu tkanki kostnej, kiedy zachodzi potrzeba odbudowania utraconej tkanki
jak i po zabiegu w celu uniknięcia powikłań oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych i leczeniu takich powikłań jak krwiaki, obrzęki i stany zapalne.

Opinie

Lekarze i naukowcy o Viofor

}

Viofor

Pozostałe zastosowania

Terapie polem magnetycznym i światłem LED

Jak działa terapia Viofor

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED pobudza procesy odnowy i odbudowy uszkodzonych komórek oraz poprawia krążenie, dzięki czemu następują naturalne procesy regeneracji organizmu. Terapia Viofor wpływa również korzystnie na układ nerwowy. Ma działanie relaksacyjne i zmniejsza napięcie mięśni oraz wzmacnia odporność organizmu.

Lekarze i naukowcy o zastosowaniu impulsowego pola magnetycznego i światła LED w stomatologii

Prace naukowe z użyciem Viofor

„Oceniając uzyskane wyniki można stwierdzić pozytywny wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym generowanych przez aparat Viofor JPS na nerw językowy. Klinicznie stwierdzono przywrócenie funkcji uszkodzonych nerwów w czasie znacząco krótszym od osiąganego w dotychczasowym leczeniu (okres samoistnej regeneracji trwa co najmniej sześć miesięcy).”
Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym – doniesienia wstępne. Nowa Stomat. 2004,1, 27, 20-23. Praca kliniczna. Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A.
„Zastosowanie zabiegów magnetostymulacji Viofor przyniosło wyraźną poprawę.
W zależności od wielkości uszkodzenia nerwu oraz czasu jaki upłynął od urazu, tempo powrotu czucia było różne. Podczas zabiegów często pacjenci odczuwali mrowienie, nasilenie drętwienia, a nawet lekkie dolegliwości bólowe w obszarze tkanek zaopatrywanych w uszkodzony nerw. Objawy te minęły w trakcie dalszych zabiegów.
Po zakończeniu zabiegów, żaden z pacjentów nie przygryzał języka lub wargi, uczucie obrzęku zniknęło oraz powróciło całkowite lub częściowe czucie potwierdzone testami dyskryminacji dwóch punktów i lekkiego dotyku.”
Magnetostymulacja w leczeniu powikłań stomatologicznych.Przegląd Elektrotechniczny 2005, 81: 81-83. Praca kliniczna. Opalko K., Dojs A., Piechowicz –Lesiakowska, Lesiakowski M.
“Ustąpienie bólu, stanu zapalnego oraz zmniejszenie nadmiernego napięcia i aktywności mięśni spowodowały poprawę nie tylko ocenianych klinicznych objawów, ale również wpłynęło wymiernie na stan psychofizyczny chorej.”
Magnetoledoterapia w leczeniu klinicznych objawów dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Przeg. Stomat. 2010, 10, 48-50. Pasek J., Budziosz J., Pasek T., Sieroń A.
“W opinii autorów magnetostymulacja wydaje się być przydatną metodą wspomagającą leczenie trudnych przypadków endodontycznych. Pozytywne efekty jej stosowania, tzn. przyśpieszenie procesów reparacji w tkankach okołowierzchołkowych leczonych zębów, można zauważyć już po dwóch tygodniach aplikacji co potwierdzają rentgenowskie zdjęcia zębowe.”
Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów – opis czterech przypadków. Czas. Stomat. 2006, 59 (1), 12-18. Postek-Stefańska L., Brzoza M., Borkowski L.

Najczęściej
zadawane pytania

Czytaj FAQ
Zabiegi magnetostymulacji Viofor wykonuje się raz lub dwa razy dziennie, a czas trwania pojedynczego zabiegu wynosi od 10 lub 12 minut. W wielu sytuacjach, np. dolegliwości bólowe, zalecane jest podwojenie lub potrojenie pojedynczego zabiegu.
Do wykonania zabiegu magnetostymulacji potrzebny jest sterownik Viofor generujący impulsowe pole magnetyczne (Classic, Delux, Family, Clinic) oraz aplikator do magnetostymulacji. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała. Okolica poddawana zabiegowi powinna znajdować się w obszarze działania pola magnetycznego tj. w środku cewki aplikatora pierścieniowego, na powierzchni maty lub pomiędzy dwoma aplikatorami płaskimi. Pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie, opatrunek, a także gips.

Zabiegi magnetoledoterapii są to zabiegi miejscowe, wykonywane przy użyciu aplikatorów panelowych do dużych powierzchni ciała (np. plecy) lub aplikatorów do zabiegów na małe powierzchnie (np. w stomatologii).

Zabieg magnetoledoterapii polega na aplikacji światła i pola magnetycznego z jednego aplikatora w tym samym czasie - wygodne w użytkowaniu i nie wydłużają czasu terapii.

Zabiegi światłem LED wykonuje się na nieosłonięte części ciała. Aplikatory LED przeznaczone są do stosowania bliskiego kontaktowemu lub kontaktowego, jeżeli skóra nie jest zainfekowana i dobrze oczyszczona. Podczas zabiegu, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aplikatora była równoległa do powierzchni naświetlanej.

Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Sklep

Nie wiesz który system wybrać?

Jesteś zdecydowany na zakup jednego z naszych zestawów? Możesz go zakupić bezpośrednio u nas lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który przyjmie zamówienie i udzieli wszelkich istotnych informacji dotyczących płatności i dostawy.

+48 22 759 15 15

Potrzebujesz pomocy przy wyborze zestawu?
Chętnie pomożemy!

Chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali? Wypełnij formularz.

  Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie

  Dziękujemy!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
  Zapraszamy do zapoznania się naszym blogiem, na którym dzielimy się wiedzą na temat zdrowia, medycyny fizykalnej oraz działania Viofor.

  Czytaj więcej

  Produkt został dodany do Twojego Koszyka

  Obrazek produktu