Magnetostymulacja Viofor w psychoprofilaktyce

Wsparcie dla organizmu w powrocie do równowagi psychicznej

Terapia impulsowym polem magnetycznym Viofor - magnetostymulacja - poprzez działanie relaksacyjne jest wykorzystywana w psychoprofilaktyce. Zabiegi Viofor są rekomendowane w terapii wspomagającej leczenia nerwic, zaburzeń snu, problemów z koncentracją oraz stresie po długotrwałym napięciu psychicznym. Magnetostymulacji ma zastosowanie przede wszystkim jako terapia wspomagająca, przydatna w łagodzeniu objawów i powrocie organizmu do fizjologicznej normy. Wskazania do zastosowania terapii Viofor zostały ocenione i zaopiniowane przez niezależnych ekspertów klinicznych z wielu dziedzin medycyny.

Wpływ impulsowego pola magnetycznego Viofor obserwowany jest w zakresie sfery psychiki. Pacjenci wyraźnie wskazują na efekt odprężenia, relaksu jak i zmniejszenie towarzyszących objawów somatycznych takich jak uczucie stałego napięcia nerwowego, uczucie drżenia kończyn oraz dolegliwości bólowe o charakterze napięciowym czy migrenowym.

W badaniach psychoprofilaktycznych z użyciem Viofor, obserwowano, że u osób badanych następuje wzrost obiektywnie mierzalnego stanu relaksacji organizmu poprzez wyraźną modyfikację wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego obrazu klinicznego stanu relaksacji.

Pecyna M., Murawski P.: Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencefalograficznych Zdrowie Publiczne, 2000 60; 7-8: 274-275.
 Magnetostymulacja Viofor w psychoprofilaktyce

Wpływ impulsowego pola magnetycznego Viofor na stan relaksu

Skuteczność udowodniona klinicznie

Porównując wyniki osiągnięte po zabiegach magnetostymulacji Viofor, w stosunku do odpowiednich wartości rytmów fal alfa przed magnetostymulacją, naukowcy zauważyli ich wzrost przy jednoczesnym spadku wartości rytmów fal theta, co oznacza uzyskanie psychicznej i fizycznej demobilizacji charakterystycznej dla efektu stanu relaksu. Jednocześnie wykazali, że podczas prób pozornej magnetostymulacji różnice wartości aktywności fal były nieistotne statystycznie, co pokazuje, że to właśnie Viofor, a nie efekt placebo wywołał u badanych osób stan relaksu.

Działanie relaksacyjne – Impulsowe pole magnetyczne o parametrach magnetostymulacji korzystnie modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu, podwyższa stopień koncentracji uwagi i sprzyja relaksacji. Generowane przez Viofor impulsowe pole magnetyczne wpływa pozytywnie na:

– Wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji – mierzalnego obiektywnie, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego.

– Zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi poprzez zwiększenie wartości amplitud fal beta i zmniejszenie wartości amplitud fal theta.

Ocena skuteczności działania relaksacyjnego była celem badawczym opisanym w Zestawieniu prac naukowych i jest udokumentowana osiągniętymi wynikami. Do analizy oceny skuteczności działania relaksacyjnego wykorzystano następujące kryteria oceny skuteczności:

– Analiza zarejestrowanych zmian wartości rytmów fal mózgowych,
– Wartość wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego,
– Poprawa nastroju,
– Ustąpienie objawów psychicznych,
– Samoocena nasilenia depresji (przed rozpoczęciem i po cyklu zbiegów),
– Kwestionariusz Becka (BDI),
– Skala Montgomerego-Asberga (MADS),
– Ocena zmian stanu nastroju w zmodyfikowanej skali Hamiltona,
– Ilość punktów w skali HDS u pacjentów z depresją i hipomanią.

Publikacje naukowe

“Zmienne pole magnetyczne o małej częstotliwości generowane przez Viofor JPS System szczególnie pozytywnie wpływa na zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi, który z kolei, stanowi ważny element pojemności pamięciowej.”
Pecyna M.: Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG Fizjoterapia Polska 2001, 1; 4: 418-420.
“Po zabiegu większość osób badanych sygnalizowało poprawę samopoczucia w postaci poczucia zrelaksowania po zabiegu oraz poprawy snu.”
Bryl A., Paluszak J., Piątek J., Łabędzka-Gardy M., Krawczyk J.:Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na zmniejszenie nasilenia objawów somatycznych i poprawę stanu chorych z objawami depresji. Nowiny Lekarskie, 2004, 7; 4: 263-267.
“Zmienne pole magnetyczne może być istotnym wsparciem leczenia farmakologicznego w leczeniu depresji lekoopornej.”
Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Zmienne pole magnetyczne w leczeniu depresji lekoopornej. Baln. Polska, 2006; 48, 4: 235-238.
“Pulsujące pole magnetyczne generowane przez Viofor JPS System wyraźnie modyfikuje wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego obrazu klinicznego stanu relaksacji.”
Pecyna M.: Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG Fizjoterapia Polska 2001, 1; 4: 418-420.

Terapie polem magnetycznym i światłem LED

Jakie inne korzyści zdrowotne daje
terapia Viofor?

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED pobudzają procesy odżywiania i wzrostu komórek oraz poprawiają krążenie, dzięki czemu następują naturalne procesy regeneracji. Procesy na poziomie komórkowym przekładają się na miejscowy efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, sprzyjają regeneracji tkanek oraz poprawie przewodnictwa neuronalnego. Zabiegi polem magnetycznym Viofor wpływają również pozytywnie na czynność układu nerwowego poprzez modyfikację fal mózgowych.

Najczęściej
zadawane pytania

Czytaj FAQ
Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
  • Schorzeniach narządu ruchu
  • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
  • Schorzeniach neurologicznych
  • Leczeniu długotrwałego bólu
  • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
  • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
  • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Do wykonania zabiegu magnetostymulacji potrzebny jest sterownik Viofor generujący impulsowe pole magnetyczne (Classic, Delux, Family, Clinic) oraz aplikator do magnetostymulacji. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała. Okolica poddawana zabiegowi powinna znajdować się w obszarze działania pola magnetycznego tj. w środku cewki aplikatora pierścieniowego, na powierzchni maty lub pomiędzy dwoma aplikatorami płaskimi. Pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie, opatrunek, a także gips.

Zabiegi magnetoledoterapii są to zabiegi miejscowe, wykonywane przy użyciu aplikatorów panelowych do dużych powierzchni ciała (np. plecy) lub aplikatorów do zabiegów na małe powierzchnie (np. w stomatologii).

Zabieg magnetoledoterapii polega na aplikacji światła i pola magnetycznego z jednego aplikatora w tym samym czasie - wygodne w użytkowaniu i nie wydłużają czasu terapii.

Zabiegi światłem LED wykonuje się na nieosłonięte części ciała. Aplikatory LED przeznaczone są do stosowania bliskiego kontaktowemu lub kontaktowego, jeżeli skóra nie jest zainfekowana i dobrze oczyszczona. Podczas zabiegu, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aplikatora była równoległa do powierzchni naświetlanej.

Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Produkt został dodany do Twojego Koszyka

Obrazek produktu