Zastosowania

Rehabilitacja po Covid-19

Magnetostymulacja Viofor – fizykalna terapia
w rehabilitacji i rekonwalescencji po przebyciu COVID-19

Zabiegi impulsowym polem magnetycznym Viofor – magnetostymulacja – ze względu na swoje potwierdzone, klinicznie działanie, są skutecznym wsparciem zarówno w procesie rehabilitacji, rekonwalescencji, jaki i leczenia po COVID-19. Jest to terapia nieinwazyjna i szczególnie korzystna dla osób z chorobami współistniejącymi (np. sercowo-naczyniowymi, po udarze mózgu, po przebytym zapaleniu płuc), obarczonych największym ryzkiem powikłań.

Zespoły pocovidowe to nie tylko problemy z oddychaniem,  są to także przewlekłe dolegliwości, które mogą wystąpić u ozdrowieńców, nawet w dłuższym okresie po przebyciu infekcji. Najczęściej występujące po chorobie COVID-19 powikłania to:

 • Spadek odporności

 • Silne bóle mięśni i stawów

 • Zmniejszenie tolerancji wysiłkowej

 • Notoryczne zmęczenie

 • Powikłania układu sercowo-naczyniowego

 • Powikłania neurologiczne i problemy psychologiczne

Udokumentowane na przestrzeni 20 lat działanie wzmacniające układ odpornościowy, przeciwzapalne, przeciwbólowe, poprawiające krążenie, w schorzeniach neurologicznych oraz działanie relaksacyjne pomaga ozdrowieńcom w walce z powikłaniami oraz przyspiesza powrót do zdrowia. Skuteczność terapii Viofor potwierdziły badania medyczne prowadzone przez ponad 360 niezależnych lekarzy i naukowców z różnych dziedzin medycyny.

“Efekty fizjologiczne działania magnetostymulacji Viofor dotyczą zjawisk subkomórkowych (np. na poziomie błon komórkowych), komórkowych (jak nasilenie oddychania komórkowego), tkankowych (wzrost miejscowego unaczynienia i przepływu krwi) oraz efektów ogólnoustrojowych związanych z poprawą ogólnej wydolności i odporności organizmu, co w dobie pandemii COVID-19 jest istotnym znaczeniem.”

Magnetostymulacja we współczesnej medycynie fizykalnej. Rehabilitacja w Praktyce, 2021 (2), 58-62.

Pasek J., Sieroń A., Cieślar G.

Terapie fizykalne w rehabilitacji po Covid-19 - magnetostymulacja, magnetoterapia, magnetoledoterapia

Działanie terapii Viofor
w rehabilitacji po COVID-19:

Działanie wzmacniające układ odpornościowy

Wzmocnienie odporności

 

Niedobory odporności i infekcje dróg oddechowych

Wzmocnienie odporności poprzez działanie wspierające układ odpornościowy magnetostymulacja Viofor, jest skutecznym wsparciem w rekonwalescencji po przebytym Covid-19, jak i w procesie leczenie choroby. W infekcjach dróg oddechowych Viofor wspiera leczenie łagodząc stany zapalne, zmniejsza zapotrzebowanie na sterydy i antybiotyki, zmniejsza ryzyko powikłań oraz wspomaga powrót do równowagi immunologicznej po przebytej chorobie.

Viofor JPS System, jako jedyny wyrób medyczny na świecie do terapii impulsowym polem magnetycznym, uzyskał wskazanie do leczenia infekcji dróg oddechowych oraz jest rekomendowany do zastosowania w leczeniu niedoborów odporności.

Wpływ na układ odpornościowy następuje poprzez zwiększenie liczby limfocytów T i ich kompetencji do rozpoznania i niszczenie patogenów oraz obniżenie stężenia czynników utrzymujących stan zapalny (cytokin prozapalnych) i wzrost stężenia cytokin przeciwzapalnych (czynnik redukujący stan zapalny w organizmie). Działanie przeciwzapalne związane jest ze zmniejszeniem wydzielania czynników prozapalnych (mediatorów stanu zapalnego).

“Stwierdzony zakres immunotropowych wpływów magnetostymulacji przy braku niepożądanych wpływów ubocznych może uczynić z tego sposobu leczenia cenne narzędzie w terapii szerokiego zakresu chorób wynikających z niedoboru odpornościowego.”

Dąbrowski M.: Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS. Pediatria Med Rodz. 2005, 1 (1): 78-83.

Działanie regeneracyjne

Poprawa wydolności organizmu

 

Więcej o działaniu Viofor

Jednym z głównych objawów zespołu pocovidowego jest osłabienie i niska tolerancja wysiłku tzw. zespół chronicznego zmęczenia. Działanie regeneracyjne terapii Viofor przyspiesza odnowę biologiczną i skraca czas pełnej regeneracji organizmu. Zabiegi są istotną częścią kompleksowego postępowania wzmacniającego organizm ozdrowieńców. Terapia impulsowym polem magnetycznym pobudza procesy odnowy i odbudowy uszkodzonych komórek. Stymuluje odbudowę zużytych zasobów energetycznych ATP, niezbędnych do wzrostu i odżywienia komórki oraz utrzymania równowagi funkcjonalnej organizmu. Chroni też komórki przez uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodnik tlenowe i w ten sposób zapobiega ich starzeniu się. Procesy te, dla osób po przebytej infekcji COVID-19, są podstawą regeneracji organizmu jako całości.

Działanie przeciwbólowe

Bóle mięśni i stawów

 

Leczenie bólu

Bóle mięśni i stawów to symptomy COVID-19 występujące z dużym nasileniem, ale także jako jeden z długoterminowych następstw zakażenia SARS-COV-2. Działanie analgetyczne terapii Viofor następuje w wyniku zwiększenia wydzielania naturalnych substancji przeciwbólowych (endogennych beta-endorfin). Zabiegi ogólnoustrojowe polem magnetycznym i światłem LED Viofor, są skuteczną alternatywą dla często stosowanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (NLPZ), polecane pacjentom po infekcji COVID-19, cierpiących na liczne dolegliwości bólowe.

Działanie wspomagające
układ krążenia

Zmniejszenie ryzyka powikłań kardiologicznych

 

Więcej o działaniu Viofor

Układ sercowo-naczyniowy jest narażony na wpływ COVID-19, dlatego przebyta infekcja stwarza zagrożenie powikłań kardiologicznych oraz powikłań zakrzepowo-zatorowych. Stosowanie zabiegów magnetostymulacji Viofor zmniejsza konsekwencje powikłań kardiologicznych poprzez korzystny wpływ na krążenie obwodowe oraz lepsze wykorzystanie tlenu, wskutek zwiększonego wychwytu tlenu przez hemoglobinę.

W badaniu przeprowadzonym z użyciem Viofor, u pacjentów z początkowymi objawami chorób sercowo-naczyniowych wykazano efektywność działania, w poprawie krążenia obwodowego. Monitoring hemodynamiki pacjentów z nieustępującymi objawami chorób sercowo-naczyniowych, wykazał przydatność terapii Viofor JPS w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji, jako niefarmakologicznego wsparcia. U większości pacjentów, pod koniec badania odnotowano wzrost wydolności oraz poprawę̨ samopoczucia.

Aretynskij W. B., Isupow A. B.: „Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiki u pacjentów w wieku dojrzałym”  Wiestnik Wostonowitielnoj Miediciny nr. 4, 2012, str. 51-53; Technologii Wostonowitielnoj Miediciny i Reabilitacii. Praca kliniczna.

Działanie w schorzeniach
układu nerwowego

Rehabilitacja powikłań neurologicznych

 

Udar mózgu

Neuralgie i neuropatie

Wsparcie w leczeniu neuralgii i neuropatii – Choroba COVID-19 może doprowadzić do powikłań ze strony układu nerwowego. Do objawów neurologicznych zalicza się zespoły bólowe, takie jak : neuralgie i neuropatie. Są to objawy często odroczone, pojawiające się nawet parę tygodni po ustąpieniu objawów choroby. Zabiegi Viofor są wyjątkowo korzystne, w aspekcie leczenia analgetycznego i regeneracyjnego, w leczeniu neuralgii i neuropatii. Poprzez polepszenie przewodnictwa nerwowego i funkcji neurologicznych przyspieszają powrót czucia u osób z powikłaniami neurologicznymi po COVID-19.

Rehabilitacja po udarze mózgu – Udar mózgu może być jednym z powikłań, szczególnie u osób z wcześniej istniejącymi czynnikami ryzyka. Magnetostymulacja Viofor pomaga przywrócić sprawność niedowładnych kończyn, przyspiesza powrót funkcji psycho-motorycznych i poprawę czucia. Stosowanie impulsowego pola magnetycznego i światła LED działa wyjątkowo korzystnie, w aspekcie leczenia analgetycznego, wazodilatacyjnego i spazmolitycznego, stabilizującego błony komórkowe neuronów i pobudzającego procesy plastyczności mózgu, co jest szczególnie istotne w terapii pacjentów pocovidowych, po udarze mózgu.

“Stosowanie pól magnetycznych u chorych z niedowładem ruchowym i zaburzeniem poznawczym po udarze niedokrwiennym mózgu sprzyja poprawie funkcji ruchowej i zmniejszeniu deficytu poznawczego.”

Działanie relaksacyjne

Zmniejszenie objawów depresyjnych
i problemów z koncentracją

 

Relaksacja

Depresje, nerwice i zaburzenia snu

Magnetostymulacja Viofor wspomaga psychiczne dobre samopoczucie, redukuje objawy somatyczne (takie jak bóle głowy, bóle kręgosłupa) związane ze stresem, wpływa korzystnie na funkcje poznawcze oraz wspiera leczenie bezsenności. U pacjentów po infekcji COVID-19 zabiegi Viofor, są cennym wsparciem w leczeniu objawów depresyjnych, nerwic i problemów z bezsennością. Impulsowe pole magnetyczne Viofor korzystnie modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu poprzez pozytywny wpływ na:

·       wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji – mierzalnego obiektywnie, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego,

·       zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi poprzez zwiększenie wartości amplitud fal beta i zmniejszenie wartości amplitud fal theta.

“Zmienne pole magnetyczne o małej częstotliwości generowane przez Viofor JPS System szczególnie pozytywnie wpływa na zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi, który z kolei, stanowi ważny element pojemności pamięciowej.”

Pecyna M.: Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG Fizjoterapia Polska 2001, 1; 4: 418-420.

Opinie

Lekarze i naukowcy o Viofor

}

Viofor

Pozostałe zastosowania

Działanie terapii polem magnetycznym

Jak działa terapia Viofor

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED pobudza procesy odnowy i odbudowy uszkodzonych komórek oraz poprawia krążenie, dzięki czemu następują naturalne procesy regeneracji organizmu. Terapia Viofor wpływa również korzystnie na układ nerwowy. Ma działanie relaksacyjne i zmniejsza napięcie mięśni oraz wzmacnia odporność organizmu.

Lekarze i naukowcy o magnetostymulacji, magnetoterapii i magnetoledoterapii

Prace kliniczne Viofor

“The procedure was a part of comprehensive rehabilitation plan using Viofor JPS device. It proved the effectiveness of magnetic field therapy in patients with post-stroke cognitive failure.”
Wykorzystanie magnetostymulacji w rehabilitacji medycznej u pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym. Acta Balneologica 2013, tom LV, nr 1 (131), 31-35. Pułyk A., Żurawlew W., Timczenko N.
“Efektem jest zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych oraz pojawienie coraz dłuższych okresów bezbólowych. To wskazuje na korzystne efekty magnetostymulacji w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego.”
Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 15-16. Bryl A., Paluszak J.
“Efekt bioenergetyczny terapii impulsowym polem magnetycznym jest czynnikiem, który stymuluje odżywianie i wzrost komórek oraz reguluje procesy międzykomórkowe prowadzące do regeneracji organizmu.”
Magnetostymulacja Vioforo JPS w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, Rehabilitacja w Praktyce, 2015, 6, 37-40. Dudek J., Głąb G.
“Pulsujące pole magnetyczne generowane przez Viofor JPS System wyraźnie modyfikuje wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego obrazu klinicznego stanu relaksacji.”
Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMGFizjoterapia Polska 2001, 1; 4: 418-420. Pecyna M.

Sklep

Nie wiesz który system wybrać?

Jesteś zdecydowany na zakup jednego z naszych zestawów? Możesz go zakupić bezpośrednio u nas lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który przyjmie zamówienie i udzieli wszelkich istotnych informacji dotyczących płatności i dostawy.

+48 22 759 15 15

Potrzebujesz pomocy przy wyborze zestawu?
Chętnie pomożemy!

Chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali? Wypełnij formularz.

  Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie

  Dziękujemy!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
  Zapraszamy do zapoznania się naszym blogiem, na którym dzielimy się wiedzą na temat zdrowia, medycyny fizykalnej oraz działania Viofor.

  Czytaj więcej

  Produkt został dodany do Twojego Koszyka

  Obrazek produktu