Działanie antyspastyczne magnetostymulacji

Skuteczne wsparcie w leczeniu spastyczności

Ocena skuteczności działania antyspastycznego, jest wielokrotnie występującym celem badawczym prowadzonych badań z użyciem Viofor. W literaturze dostępne są liczne prace, które dokumentują zastosowanie impulsowego pola magnetycznego Viofor w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane, a także zespole Downa, dziecięcym porażeniu mózgowym i stanach po udarach mózgu. Terapia impulsowym polem magnetycznym Viofor stosowana jest przede wszystkim jako terapia wspomagająca i ułatwiająca kompleksową rehabilitację chorych.

Magnetostymulacja przynosi korzyści w leczeniu spastyczności poprzez poprawę przewodnictwa neuronalnego i wpływ na układ nerwowy. Prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśniowego, zwiększenia zakresu ruchu, poprawy kontroli nad mięśniami oraz zmniejszenia bólu związanego z spastycznością. Dodatkowo przez działania relaksacyjne może mieć korzystny wpływ na jakość snu oraz samopoczucie. W rezultacie pacjenci mogą doświadczyć poprawy w funkcjonowaniu codziennym, rehabilitacji i ogólnej jakości życia.

W badaniu klinicznym przeprowadzonym na grupie 400 osób z parkinsonizmem i artrogrypozą oceniano wpływ zabiegów Viofor.
Wyniki wykazały istotne zmniejszenie napięcia mięśniowego i spastyczności oraz wzrost siły mięśniowej i poprawę chodu w badanych grupach.

Detlavs I., Turauska A., Grundsteins K.: The Specific Frequency Magnetic Field Medical-Biological Effects. International Congress of the European Bioelectromagnetics Association, 2003, 13-15 November, Budapest, Hungary.
Działanie antyspastyczne magnetostymulacji

Terapia polem magnetycznym w chorobie Parkinsona i stwardnieniu rozsianym

Wpływ na jakość życia - SM i choroba Parkinsona

Jak działa terapia polem magnetycznym w leczeniu spastyczności?

Pozytywne efekty leczenia spastycznośći magnetostymulacją Viofor są m.in. wynikiem efektu bioelektrycznego, powodującego normalizację potencjału błon komórkowych. Podczas zabiegu magnetostymulacji wytwarzane są siły elektromagnetyczne, które wpływają na ładunki elektryczne wewnątrz komórek. Prowadzi to nie tylko do zmian w potencjale błon komórkowych, ale także do poprawy ich przepuszczalności. Ma to istotny wpływ na podstawowe funkcje komórki zarówno zdrowej, jak i chorej oraz na lepsze przekazywania informacji w układzie nerwowym. Dodatkowo magnetostymulacja Viofor ma działanie relaksacyjne i przeciwbólowe, dzięki czemu może wspomagać psychiczne i fizyczne dobre samopoczucie i redukować objawy somatyczne związane ze stresem.

*W badaniu na grupie 87 osób z SM wykazano: poprawę siły mięśniowej, lepszą kontrolę zwieraczy, zmniejszenie napięcia mięśni, męćzliwości oraz zaburzeń czucia czy zaburzeń równowagi.

 „Magnetostymulacja w sposób znamienny wpływa na polepszenie jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane. Ćwiczenia i magnetostymulacja u osób z zaawansowanym stopniem niepełnosprawności wpływają korzystnie na poprawę sprawności ruchowej chorego, jak również jego kondycji psychicznej. Zabiegi wspomagają i ułatwiają wykonywanie ćwiczeń w trakcie prowadzenia rehabilitacji domowej chorych na stwardnienie rozsiane”

Uzyskane efekty terapii są wynikiem:

Poprawa przewodnictwa neuronalnego – poprawa przewodnictwa neuronalnego następuję poprzez pobudzenie przewodnictwa w aksonach, przejawiającego się zmianami dystrybucji potencjału błonowego wzdłuż aksonu i zwiększeniu obszaru pobudzonych tkanek pod wpływem ekspozycji pola magnetycznego.

Działanie relaksacyjne  – impulsowe pole magnetyczne o parametrach magnetostymulacji korzystnie modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu, podwyższa stopień koncentracji uwagi i sprzyja relaksacji .Generowane przez Viofor impulsowe pole magnetyczne wpływa pozytywnie na:

– Wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji – mierzalnego obiektywnie, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego.

– Zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi poprzez zwiększenie wartości amplitud fal beta i zmniejszenie wartości amplitud fal theta.

Działanie regeneracyjne – zintensyfikowanie procesów przyswajania tlenu pod wpływem pola magnetycznego, a tym samym pobudzenia oddychania tkankowego poprawia metabolizm komórkowy, co przyspiesza procesy regeneracyjne.

Działanie przeciwbólowe – wzrost wydzielania endogennych opiatów (β-endorfin) jest jednym z mechanizmów działania analgetycznego. Działanie przeciwbólowe utrzymuje się również po ustaniu ekspozycji na pole magnetyczne i światło LED.

 

* Fibiger W., Starowicz A., Wilk M.: Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM. Fizjoterapia Polska 2010, 3(4), 10, 202-210.

Publikacje naukowe

"Terapia polem magnetycznym nie tylko poprawia wykonywanie czynności motoryczne (hipomimia, drżenie zamiarowe, apraksja), ale również wpływa korzystnie na nastrój, sen, funkcje poznawcze oraz czynność układu autonominczego"
Pasek J., Opara J., Pasek T., Kwiatek S., Sieroń A.: Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia. Aktualn. Neurol. 2010,10 (2), 94-99.
"Zastosowanie magnetostymulacji pozwoliło na uzyskanie poprawy w zakresie funkcji pozawczych"
Kubsik-Gidlewska, Klimkiewicz R., Klimkiewicz P.,m Janczewska K., Jankowska A., Nowakowski T., Woldańska-Okońska M.: Całościowa ocean samopoczucia psychicznego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych cz2. Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 2 cz II
"W wyniku przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych zaobserwowano wśród badanych osób poprawę siły mięśniowej, kontroli zwieraczy, zmniejszenie ogólnej męczliwości i zaburzeń równowagi."
Fibiger W., Starowicz A., Wilk M.: Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM. Fizjoterapia Polska 2010, 3(4), 10, 202-210.
"Pole magnetyczne niskiej częstotliwości w sposób znamienny zmniejsza poziom zmęczenia w stwardnieniu rozsianym."
Brola W., Czernicki J., Opara J., Fudala M., Węgrzyn W.: Zastosowanie magnetostymulacji w zespole zmęczenia u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Rehabilitacja w Praktyce 4/2010
"Stosowanie pól magnetycznych u chorych z niedowładem ruchowym i zaburzeniem poznawczym po udarze niedokrwiennym mózgu sprzyja poprawie funkcji ruchowej i zmniejszeniu deficytu poznawczego.”
Hyriawec M.W., Pułyk A.R.: Poprawa funkcji motorycznych po udarze niedokrwiennym mózgu z zaburzeniami funkcji poznawczych. Wiadomości Lekarskie Tom LXVIII,2015,Nr3 cz.II;435

Terapie polem magnetycznym i światłem LED

Jakie inne korzyści zdrowotne daje
terapia Viofor?

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED pobudzają procesy odnowy i odbudowy uszkodzonych komórek oraz poprawiają krążenie, dzięki czemu następują naturalne procesy regeneracji. Procesy na poziomie komórkowym przekładają się na miejscowy efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, sprzyjają regeneracji tkanek oraz poprawie przewodnictwa neuronalnego. Zabiegi polem magnetycznym Viofor wpływają również pozytywnie na czynność układu nerwowego poprzez modyfikację fal mózgowych.

Najczęściej
zadawane pytania

Czytaj FAQ
Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
  • Schorzeniach narządu ruchu
  • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
  • Schorzeniach neurologicznych
  • Leczeniu długotrwałego bólu
  • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
  • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
  • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Do wykonania zabiegu magnetostymulacji potrzebny jest sterownik Viofor generujący impulsowe pole magnetyczne (Classic, Delux, Family, Clinic) oraz aplikator do magnetostymulacji. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała. Okolica poddawana zabiegowi powinna znajdować się w obszarze działania pola magnetycznego tj. w środku cewki aplikatora pierścieniowego, na powierzchni maty lub pomiędzy dwoma aplikatorami płaskimi. Pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie, opatrunek, a także gips.

Zabiegi magnetoledoterapii są to zabiegi miejscowe, wykonywane przy użyciu aplikatorów panelowych do dużych powierzchni ciała (np. plecy) lub aplikatorów do zabiegów na małe powierzchnie (np. w stomatologii).

Zabieg magnetoledoterapii polega na aplikacji światła i pola magnetycznego z jednego aplikatora w tym samym czasie - wygodne w użytkowaniu i nie wydłużają czasu terapii.

Zabiegi światłem LED wykonuje się na nieosłonięte części ciała. Aplikatory LED przeznaczone są do stosowania bliskiego kontaktowemu lub kontaktowego, jeżeli skóra nie jest zainfekowana i dobrze oczyszczona. Podczas zabiegu, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aplikatora była równoległa do powierzchni naświetlanej.

Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Produkt został dodany do Twojego Koszyka

Obrazek produktu