Jak działa terapia polem magnetycznym i światłem LED w leczeniu neuralgii

Wspiera leczenie nerwobólu

Terapia impulsowym polem magnetycznym i światłem LED - magnetoledoterapia - zmniejsza częstość i siłę występowania dolegliwości bólowych związanych z neuralgią.

Zabiegi Viofor przyczyniają się do odbudowy i prawidłowego funkcjonowania uszkodzonych nerwów oraz ustąpienia lub złagodzenia bólu. Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego i światła LED w rehabilitacji uszkodzeń nerwów skraca czas leczenia i stanowi istotne uzupełnienie leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji ruchowej. Zabiegi Viofor są wyjątkowo efektywne w aspekcie leczenia analgetycznego i regeneracyjnego w leczeniu neuralgii. Wspierają leczenie uszkodzonych nerwów, przyspieszając powrót czucia poprzez polepszenie funkcji neurologicznych oraz przewodnictwa nerwowego. Magnetostymulacja i magnetoledoterapia Viofor stosowana jest również jako metoda wspomagająca leczenie stomatologiczne: powikłań po zabiegach stomatologicznych oraz po obwodowym porażeniu lub neuralgii nerwów czaszkowych.

W badaniu z użyciem Viofor dotyczącym efektów przeciwbólowych u pacjentów leczonych z powodu neuralgii nerwu trójdzielnego wykazano statystycznie znamienną skuteczność terapii. Wyniki leczenia bólu z użyciem impulsowego pola magnetycznego Viofor są porównywalne, a w niektórych przypadkach korzystniejsze niż podczas stosowania tylko metod konwencjonalnych, co wykazano porównując wyniki leczenia chorych z grupy badanej i kontrolnej.

Szyszkowska A., Hamwi R., Koliński P.: Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu stomatologicznym. Implantoprotetyka 2011, 12, 1-2, 42-43.
Jak działa terapia polem magnetycznym i światłem LED w leczeniu neuralgii

Magnetostymulacja i magnetoledoterapia w leczeniu neuralgii

Powiedz stop nerwobólom

Przeciwbólowy, przeciwzapalny i regeneracyjny efekt zabiegów Viofor pozwala na uzyskanie trwałych efektów terapeutycznych w leczeniu neuralgii. Zintensyfikowanie procesów przyswajania tlenu pod wpływem pola magnetycznego, a tym samym pobudzenia oddychania tkankowego poprawia metabolizm komórkowy, co przyspiesza procesy regeneracyjne. Badania kliniczne z użyciem Viofor* nad skutecznością terapii impulsowym polem magnetycznym potwierdzają poprawę przewodnictwa nerwowego, polepszenie funkcji neurologicznych oraz redukcję bólu neuralgicznego.

Działanie regeneracyjne – stymulacja odżywienia komórek oraz regulacja procesów międzykomórkowych prowadzą do regeneracji tkanek. Terapeutyczne pole magnetyczne i światło LED dzięki poprawie metabolizmu komórek i przewodnictwa w tkance nerwowej wspomaga leczenie neuralgii, powodując znaczne zmniejszenie lub całkowite ustąpienie ból.

Działanie przeciwbólowe – wzrost wydzielania endogennych opiatów – β-endorfin – stanowi jeden z mechanizmów działania analgetycznego. Działanie przeciwbólowe utrzymuje się również po ustaniu ekspozycji na pole magnetyczne i światło LED.

Działanie przeciwzapalne– działanie przeciwzapalne magnetostymulacji wynika m.in. z działania stymulującego wytwarzanie cAMP i prostaglandyny E oraz ze zmniejszenia wydzielania mediatorów stanu zapalnego.

Poprawa przewodnictwa neuronalnego – Poprawa przewodnictwa neuronalnego następuję poprzez pobudzenie przewodnictwa w aksonach, przejawiającego się zmianami dystrybucji potencjału błonowego wzdłuż aksonu i zwiększeniu obszaru pobudzonych tkanek pod wpływem ekspozycji pola magnetycznego.

*Bryl A., Krauss H., Paluszak J., Kowal P., Sosnowski P., Adamczak A.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Nowiny Lekarskie 2006,75, 4, 315-320. Praca kliniczna.

*Jankowska E., Markowska-Kosno D., Thannhauser J., Ponikowska B., Buldańczyk A., Jurczyszyn K.: Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu zespołów bólowych twarzowej części czaszki różnego pochodzenia. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11.

Publikacje medyczne

“Pola magnetyczne niskiej częstotliwości powodują zmniejszenie odczuwanych dolegliwości bólowych u pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej, co wpływa na poprawę ich jakości życia.”
Pasek J., Kwiatek P., Pasek T., Szajkowski S., Szewc A., Sieroń A.: Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej. Aktualn Neurol 2012, 12 (1), 65-68.
“W naszych badaniach stwierdzono wysoką skuteczność działania wolnozmiennego pola magnetycznego w zniesieniu dolegliwości bólowych i zwiększeniu zakresu badanych ruchów w przebiegu rwy ramienne.”
Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Wolnozmienne pola magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis). Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 2, 93-96.
“Efektem jest zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych oraz pojawienie coraz dłuższych okresów bezbólowych. To wskazuje na korzystne efekty magnetostymulacji w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego.”
Bryl A., Paluszak J.: Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 15-16.
“Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu obwodowych porażeń nerwu twarzowego może znacznie skrócić czas leczenia pacjenta, stanowiąc istotne uzupełnienie leczenia farmakologicznego.”
Pasek J., Pasek T., Kniażewska M., Obuchowicz A., Sieroń A.: Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Neurologia Dziecięca 2008, 17, 34, 71-74.
“Klinicznie stwierdzono przywrócenie funkcji uszkodzonych nerwów w czasie znacząco krótszym od osiąganego w dotychczasowym leczeniu.”
Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A.: Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym – doniesienia wstępne. Nowa Stomat. 2004, 1, 27, 20-23.

Terapie polem magnetycznym i światłem LED

Jakie inne korzyści zdrowotne daje
terapia Viofor?

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED pobudzają procesy odżywiania i wzrostu komórek oraz poprawiają krążenie, dzięki czemu następują naturalne procesy regeneracji. Procesy na poziomie komórkowym przekładają się na miejscowy efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, sprzyjają regeneracji tkanek oraz poprawie przewodnictwa neuronalnego. Zabiegi polem magnetycznym Viofor wpływają również pozytywnie na czynność układu nerwowego poprzez modyfikację fal mózgowych.

Najczęściej
zadawane pytania

Czytaj FAQ
Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
  • Schorzeniach narządu ruchu
  • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
  • Schorzeniach neurologicznych
  • Leczeniu długotrwałego bólu
  • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
  • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
  • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Do wykonania zabiegu magnetostymulacji potrzebny jest sterownik Viofor generujący impulsowe pole magnetyczne (Classic, Delux, Family, Clinic) oraz aplikator do magnetostymulacji. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała. Okolica poddawana zabiegowi powinna znajdować się w obszarze działania pola magnetycznego tj. w środku cewki aplikatora pierścieniowego, na powierzchni maty lub pomiędzy dwoma aplikatorami płaskimi. Pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie, opatrunek, a także gips.

Zabiegi magnetoledoterapii są to zabiegi miejscowe, wykonywane przy użyciu aplikatorów panelowych do dużych powierzchni ciała (np. plecy) lub aplikatorów do zabiegów na małe powierzchnie (np. w stomatologii).

Zabieg magnetoledoterapii polega na aplikacji światła i pola magnetycznego z jednego aplikatora w tym samym czasie - wygodne w użytkowaniu i nie wydłużają czasu terapii.

Zabiegi światłem LED wykonuje się na nieosłonięte części ciała. Aplikatory LED przeznaczone są do stosowania bliskiego kontaktowemu lub kontaktowego, jeżeli skóra nie jest zainfekowana i dobrze oczyszczona. Podczas zabiegu, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aplikatora była równoległa do powierzchni naświetlanej.

Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Produkt został dodany do Twojego Koszyka

Obrazek produktu