Działanie wzmacniające odporność - magnetostymulacja Viofor

Wsparcie odporności fizykalną terapią Viofor

Terapia impulsowym polem magnetycznym Viofor - magnetostymulacja - stanowi wsparcie leczenia infekcji dróg oddechowych. W szczególności polecana jest w terapii dzieci i młodzieży, które łatwo zapadają na infekcje o dłuższym i cięższym przebiegu, w porównaniu do swoich rówieśników. Skuteczność i działanie terapii zostało udokumentowane w badaniach klinicznych, zarówno in vivo jak i in vitro w odniesieniu do izolowanych z krwi komórek odpornościowych.

Działanie wzmacniające układ odpornościowy udokumentowano w leczeniu infekcji dróg oddechowych oraz w trudno gojących się ranach, w owrzodzeniach podudzi, po oparzeniach termicznych, gdzie zmiany immunokorekcyjne przyczyniają się do poprawy stanu klinicznego pacjentów i przyspieszenia procesu leczenia.

Impulsowe pole magnetyczne Viofor wywiera immunokorekcyjny wpływ na organizm, poprawiając jego funkcje obronne. Podczas terapii następuje pobudzenie procesu dojrzewania limfocytów T, odpowiedzialnych za rozpoznanie i reagowanie na obce antygeny w organizmie oraz uzupełnienie niedoborów tej populacji komórkowej. Magnetostymulacja Viofor pobudza proces grasiczozależnego dojrzewania limfocytów T, a także obniża stężenie czynników prozapalnych (interleukina 1beta, IL-1β) i wzrost czynników przeciwzapalnych (interleukina 10, IL-10), poprawiając obronną sprawność układu odpornościowego.

“Immunotropowy wpływ magnetostymulacji Viofor przy braku niepożądanych wpływów ubocznych, jest cennym narzędziem w terapii szerokiego zakresu chorób wynikających z niedoboru odporności.”

Dąbrowski M. Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS. Pediatria Med Rodz. 2005, 1 (1): 78-83.
Działanie wzmacniające odporność  - magnetostymulacja Viofor

Immunokorekcyjne działanie impulsowego pola magnetycznego Viofor

Działanie wspierające układ odpornościowy - magnetostymulacja Viofor

Viofor JPS System, to wyrób medyczny do terapii impulsowym polem magnetycznym, który uzyskał wskazanie do leczenia infekcji dróg oddechowych.

Wyniki badań naukowych

Korzystne wyniki zastosowania magnetostymulacji w leczeniu wtórnych niedoborów odpornościowych są rezultatem pobudzenia grasiczozależnego procesu dojrzewania limfocytów T i uzupełnienia niedoborów tej populacji komórkowej w układzie odpornościowym.

Badania in vitro potwierdzają immunokorekcyjne działanie magnetostymulacji Viofor JPS System, obserwowane w postaci zmniejszenia stężenia prozapalnych cytokin TNF–α oraz IL-8.

Wymagane stosowanie antybiotyków i/lub sterydów z poziomu 70% przed leczeniem zmniejszyło się na do poziomu 30% po zastosowaniu zabiegów Viofor.

Zmiany immunokorekcyjne przyczyniają się w znaczącym stopniu do poprawy stanu klinicznego pacjentów.

Zabiegi magnetostymulacji Viofor nie zaburzają cyklów dobowych związanych z wydzielaniem melatoniny, co ma kluczowe znaczenie dla naturalnej odporności.

 

U dzieci, u których zastosowano zabiegi Viofor po leczeniu, liczba zachorowań, nasilenie i czas trwania incydentów infekcyjnych uległy znamiennej redukcji w ciągu 6-cio miesięcznej obserwacji. W grupie dzieci leczonych magnetostymulacją Viofor zmniejszyło się też zapotrzebowanie na antybiotyki (z 70% na 30%). Ponadto w testach aktywności immunogennej stwierdzono prawidłowe wartości poszczególnych parametrów charakteryzujących poziom immunologicznej sprawności układu odpornościowego. Odnotowano poprawne wyniki testów immunologicznych. Odnotowano również obniżenie stężenia czynników utrzymujących stan zapalny (cytokin prozapalnych) i wzrost stężenia cytokin przeciwzapalnych (czynnik redukujący stan zapalny w organizmie).

Dąbrowski M.P., Stankiewicz W., Jung A., Kalicki B., Zuber J.: Clinical application of immunocorrective effects of low fraquency homogenous magnetic field. Immunology, Vol.30 Supplement I 2005.

Stankiewicz W., Szymański P., Dąbrowski M.P., Witkowski W.: Immunocorrective effects of magnetostimulation administered in patients with thermal injury. Przegląd Techniczny 2009, R.85., Nr. 12, 49-50.

Publikacje naukowe

“Stwierdzony zakres immunotropowych wpływów magnetostymulacji przy braku niepożądanych wpływów ubocznych może uczynić z tego sposobu leczenia cenne narzędzie w terapii szerokiego zakresu chorób wynikających z niedoboru odpornościowego.”
Dąbrowski M.: Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS. Pediatria Med Rodz. 2005, 1 (1): 78-83.
“The administration of magnetostimulation in patients with severe burn injuries significantly improved immunoregulatory capacity of immune system.”
Stankiewicz W., Dąbrowski M.P., Kieliszek J., Sobiech J.: Low energy electromagnetic fields and immunity. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2009, 15, 1-2, 36-41.

Działanie impulsowego pola magnetycznego i fototerapii w technologii LED

Jakie inne korzyści zdrowotne
daje terapia Viofor?

Impulsowe pole magnetyczne i światło LED pobudza procesy odżywienia i wzrostu komórek oraz poprawia krążenie, dzięki czemu następują naturalne procesy regeneracji. Procesy na poziomie komórkowym przekładają się na miejscowy efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny oraz sprzyjają regeneracji tkanek. Zabiegi wpływają również pozytywnie na czynność układu nerwowego poprzez modyfikację fal mózgowych.

Najczęściej
zadawane pytania

Czytaj FAQ
Terapie Viofor stosowane są przed wszystkim w:
  • Schorzeniach narządu ruchu
  • Stanach po złamaniach, urazach i kontuzjach
  • Schorzeniach neurologicznych
  • Leczeniu długotrwałego bólu
  • Trudno gojących się ranach i oparzeniach
  • Powikłaniach i problemach stomatologicznych
  • Odnowie biologicznej i psychoprofilaktyce
Listę schorzeń i chorób, w których wykorzystywane są terapie Viofor możesz znaleźć w zakładce zastosowania. Jeżeli nie możesz znaleźć swojego zastosowania lub masz wątpliwość jakie terapie Viofor mogą Ci pomóc, skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy!
Do wykonania zabiegu magnetostymulacji potrzebny jest sterownik Viofor generujący impulsowe pole magnetyczne (Classic, Delux, Family, Clinic) oraz aplikator do magnetostymulacji. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała. Okolica poddawana zabiegowi powinna znajdować się w obszarze działania pola magnetycznego tj. w środku cewki aplikatora pierścieniowego, na powierzchni maty lub pomiędzy dwoma aplikatorami płaskimi. Pole magnetyczne bez przeszkód przenika przez ubranie, opatrunek, a także gips.

Zabiegi magnetoledoterapii są to zabiegi miejscowe, wykonywane przy użyciu aplikatorów panelowych do dużych powierzchni ciała (np. plecy) lub aplikatorów do zabiegów na małe powierzchnie (np. w stomatologii).

Zabieg magnetoledoterapii polega na aplikacji światła i pola magnetycznego z jednego aplikatora w tym samym czasie - wygodne w użytkowaniu i nie wydłużają czasu terapii.

Zabiegi światłem LED wykonuje się na nieosłonięte części ciała. Aplikatory LED przeznaczone są do stosowania bliskiego kontaktowemu lub kontaktowego, jeżeli skóra nie jest zainfekowana i dobrze oczyszczona. Podczas zabiegu, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aplikatora była równoległa do powierzchni naświetlanej.

Zestaw składa się ze sterownika oraz aplikatorów. Modele Sterowników Viofor różnią się formami terapii oraz sposobem obsługi. Aplikatory podłączane do sterownika emitują pole magnetyczne i/lub światło i umożliwiają wykonanie wybranej formy terapii (magnetostymulacja, megnetoterapia, magnetoledoletarpia). Dobór sterownika i aplikatorów zależy od potrzeb schorzeń i klienta indywidualnego lub profilu placówki, w której będą wykonywane zabiegi Viofor.
Czytaj FAQ

Produkt został dodany do Twojego Koszyka

Obrazek produktu